อู่ทองที่รอการฟื้นคืน : ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาสนาแรกเริ่มในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน

Author : ภูธร ภูมะธน

รวมรวมภาพลูกปัดอู่ทองและลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม) จากทุกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (พระนคร อู่ทอง บ้านเก่า ราชบุรี นครปฐม) และในความอารักขาผู้เก็บรักษารายสำคัญ รวมทั้งพระพิมพ์ พระพุทธรูป จารึก และ ธรรมจักรต่างๆ โดยตากล้องอาชีพ

Published Date : 04 Oct 2019
Page : 500
Publisher : อพท.

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
9786168008010 
041 a : Language 
tha 
050 b : Publish Year 
2558 
100 a : Author 
245 a : Title 
อู่ทองที่รอการฟื้นคืน : ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาสนาแรกเริ่มในลุ่มแม่น้ำแม่กลอง-ท่าจีน 
260 b : Name of publisher 
องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
300 a : Total pages 
500 
520 a : Description 
รวมรวมภาพลูกปัดอู่ทองและลุ่มน้ำแม่กลอง-ท่าจีน (สุพรรณบุรี กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม) จากทุกพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ (พระนคร อู่ทอง บ้านเก่า ราชบุรี นครปฐม) และในความอารักขาผู้เก็บรักษารายสำคัญ รวมทั้งพระพิมพ์ พระพุทธรูป จารึก และ ธรรมจักรต่างๆ โดยตากล้องอาชีพ 
852 m : dewsuffix 
DS 589.S75 อ73 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?