การศึกษาระบบการสำแดงและติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี

Author : โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี

ระบบการติดตามแหล่งที่มาของอัญมณีในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการสนับสนุนความโปร่งใสและน่าเชื่อถือให้แก่อัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น เช่น ระบบ Trustchain ของ De Beers ระบบ Tracr ของ Richline และระบบ Provenance Proof ของ Gübelin โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามาช่วยให้การเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมต่างๆ บนเครือข่ายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมทั้งมีการบันทึกลงเวลาการเกิดกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าหรือธุรกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงช่วยลดช่องโหว่ในการปลอมแปลงข้อมูล และช่วยบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอัญมณีแต่ละชิ้นตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ง่ายและน่าเชื่อถือมากขึ้นจนช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าได้

Published Date : 16 Apr 2020
Page : 296
Publisher : The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2562 
245 a : Title 
การศึกษาระบบการสำแดงและติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี 
260 c : Date of publication 
2562 
260 b : Name of publisher 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด 
300 a : Total pages 
296 
520 a : Description 
ระบบการติดตามแหล่งที่มาของอัญมณีในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการสนับสนุนความโปร่งใสและน่าเชื่อถือให้แก่อัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น เช่น ระบบ Trustchain ของ De Beers ระบบ Tracr ของ Richline และระบบ Provenance Proof ของ Gübelin โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามาช่วยให้การเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมต่างๆ บนเครือข่ายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมทั้งมีการบันทึกลงเวลาการเกิดกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าหรือธุรกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงช่วยลดช่องโหว่ในการปลอมแปลงข้อมูล และช่วยบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอัญมณีแต่ละชิ้นตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ง่ายและน่าเชื่อถือมากขึ้นจนช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าได้ 
650 a : Subject 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?