การศึกษาระบบการสำแดงและติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี

Author : โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี

ระบบการติดตามแหล่งที่มาของอัญมณีในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการสนับสนุนความโปร่งใสและน่าเชื่อถือให้แก่อัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น เช่น ระบบ Trustchain ของ De Beers ระบบ Tracr ของ Richline และระบบ Provenance Proof ของ Gübelin โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามาช่วยให้การเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมต่างๆ บนเครือข่ายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมทั้งมีการบันทึกลงเวลาการเกิดกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าหรือธุรกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงช่วยลดช่องโหว่ในการปลอมแปลงข้อมูล และช่วยบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอัญมณีแต่ละชิ้นตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ง่ายและน่าเชื่อถือมากขึ้นจนช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าได้

Published Date : 16 Apr 2020
Page : 296
Publisher : The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2562 
245 a : Title 
การศึกษาระบบการสำแดงและติดตามแหล่งที่มาของพลอยสี 
260 c : Date of publication 
2562 
260 b : Name of publisher 
บริษัท โบลลิเกอร์ แอนด์ คอมพานี (ประเทศไทย) จำกัด 
300 a : Total pages 
296 
520 a : Description 
ระบบการติดตามแหล่งที่มาของอัญมณีในปัจจุบันได้นำเทคโนโลยีบล็อกเชนมาใช้ในการสนับสนุนความโปร่งใสและน่าเชื่อถือให้แก่อัญมณีและเครื่องประดับมากขึ้น เช่น ระบบ Trustchain ของ De Beers ระบบ Tracr ของ Richline และระบบ Provenance Proof ของ Gübelin โดยเทคโนโลยีบล็อกเชนจะเข้ามาช่วยให้การเก็บบันทึกข้อมูลธุรกรรมต่างๆ บนเครือข่ายไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ พร้อมทั้งมีการบันทึกลงเวลาการเกิดกิจกรรมการเพิ่มมูลค่าหรือธุรกรรมที่ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ จึงช่วยลดช่องโหว่ในการปลอมแปลงข้อมูล และช่วยบันทึกข้อมูลการทำธุรกรรมและกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับอัญมณีแต่ละชิ้นตลอดห่วงโซ่อุปทานได้ง่ายและน่าเชื่อถือมากขึ้นจนช่วยเพิ่มมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าได้ 
650 a : Subject 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept