การปรับตัวทางธุรกิจสู้ภัยโควิด-19

Author : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมบทความที่น่าสนใจเป็นการนำเสนอมุมมองสำหรับการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตแห่งยุคสมัยที่ร้อยปีจะมีครั้ง ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ด้วยการแพร่ระบาดความรู้และแง่คิดทางธุรกิจ เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และปรับตัวเพื่อข้ามผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

Published Date : 27 Apr 2020
Page : 54
Publisher : -
Category : Marketing
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2562 
245 a : Title 
การปรับตัวทางธุรกิจสู้ภัยโควิด-19 
260 b : Name of publisher 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
260 c : Date of publication 
2562 
300 a : Total pages 
54 
520 a : Description 
รวมบทความที่น่าสนใจเป็นการนำเสนอมุมมองสำหรับการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตแห่งยุคสมัยที่ร้อยปีจะมีครั้ง ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ด้วยการแพร่ระบาดความรู้และแง่คิดทางธุรกิจ เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และปรับตัวเพื่อข้ามผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?