การปรับตัวทางธุรกิจสู้ภัยโควิด-19

Author : คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

รวมบทความที่น่าสนใจเป็นการนำเสนอมุมมองสำหรับการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตแห่งยุคสมัยที่ร้อยปีจะมีครั้ง ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ด้วยการแพร่ระบาดความรู้และแง่คิดทางธุรกิจ เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และปรับตัวเพื่อข้ามผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน

Published Date : 27 Apr 2020
Page : 54
Publisher : -
Category : Marketing
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2562 
245 a : Title 
การปรับตัวทางธุรกิจสู้ภัยโควิด-19 
260 b : Name of publisher 
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
260 c : Date of publication 
2562 
300 a : Total pages 
54 
520 a : Description 
รวมบทความที่น่าสนใจเป็นการนำเสนอมุมมองสำหรับการปรับตัวทางธุรกิจเพื่อรับมือกับวิกฤตแห่งยุคสมัยที่ร้อยปีจะมีครั้ง ในช่วงเวลาที่เต็มไปด้วยความท้าทายจากวิกฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ขอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมในการต่อสู้กับวิกฤตโควิด-19 ด้วยการแพร่ระบาดความรู้และแง่คิดทางธุรกิจ เพื่อที่เราจะได้เรียนรู้และปรับตัวเพื่อข้ามผ่านความยากลำบากนี้ไปด้วยกัน 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Accept