ต้นแบบการแยกสกัดโลหะทองแดง จากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์

Author : นภาพร อรุณเกียรติก้อง และ ปราโมทย์ ภูพานทอง

ปัจจุบันกากอุตสาหกรรม นับวันจะมีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากการผลิตและการบริโภคขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า ปริมาณกากอุตสาหกรรมมากกว่า 3.5 แสนตันต่อปี จะนำไปบำบัดทั้งโดยการฝังกลบและกระบวนการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล (Recycle) ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะเศษทิ้งหรือของเสียอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดให้อยู่ในกลุ่มประเภทของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ (1) ชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว (2) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วที่มีชิ้นส่วนอันตราย เช่น จอภาพ สวิทซ์บรรจุปรอท และ (3) ชิ้นส่วนที่ไม่เป็นอันตรายที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว โดยในปี 2550 มีปริมาณรวมกัน 35,000 ตันซึ่งมีมูลค่าสูง ควรที่จะมีการรีไซเคิลในประเทศแทนที่จะส่งออก หรือนำไปฝังกลบทิ้งปนไปกับขยะ ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปประกอบด้วยวัสดุหลัก 3 ประเภท ได้แก่ (1) โลหะ เช่น ทองคำ แพลทินัม ทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี และนิกเกิล (2) พลาสติก เช่น โพลีเอทธิลีน โพลีสไตรีน โพลีไวนิลคลอไรด์ เรซิน และยาง และ (3) แก้วและกระจก ซึ่งการรีไซเคิลวัสดุเหล่านี้ การคัดแยกเบื้องต้นสามารถทำได้โดยเทคโนโลยีแต่งแร่พื้นฐาน แต่สำหรับกรณีรีไซเคิลโลหะแล้วจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีโลหะวิทยาในการแยกสกัด เช่น แผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นโลหะทองคำ เงิน และทองแดง

Published Date : 04 Jun 2020
Page : 49
Publisher : กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
Category : Research & Thesis
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
050 b : Published Year 
245 a : Title 
ต้นแบบการแยกสกัดโลหะทองแดง จากแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 
260 b : Name of publisher 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ 
260 c : Date of publication 
300 a : Total pages 
49 
520 a : Description 
ปัจจุบันกากอุตสาหกรรม นับวันจะมีปริมาณมากขึ้น เนื่องจากการผลิตและการบริโภคขยายตัวเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการขออนุญาตนำกากอุตสาหกรรมออกนอกโรงงานอุตสาหกรรม ของกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม พบว่า ปริมาณกากอุตสาหกรรมมากกว่า 3.5 แสนตันต่อปี จะนำไปบำบัดทั้งโดยการฝังกลบและกระบวนการหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิล (Recycle) ในที่นี้จะกล่าวถึงเฉพาะเศษทิ้งหรือของเสียอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งกรมโรงงานอุตสาหกรรมจัดให้อยู่ในกลุ่มประเภทของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย 3 ประเภท ได้แก่ (1) ชิ้นส่วนที่เป็นอันตรายที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว (2) อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้วที่มีชิ้นส่วนอันตราย เช่น จอภาพ สวิทซ์บรรจุปรอท และ (3) ชิ้นส่วนที่ไม่เป็นอันตรายที่ถอดแยกจากอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ไม่ใช้งานแล้ว โดยในปี 2550 มีปริมาณรวมกัน 35,000 ตันซึ่งมีมูลค่าสูง ควรที่จะมีการรีไซเคิลในประเทศแทนที่จะส่งออก หรือนำไปฝังกลบทิ้งปนไปกับขยะ ของเสียจากอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ โดยทั่วไปประกอบด้วยวัสดุหลัก 3 ประเภท ได้แก่ (1) โลหะ เช่น ทองคำ แพลทินัม ทองแดง อะลูมิเนียม เหล็ก ตะกั่ว ดีบุก สังกะสี และนิกเกิล (2) พลาสติก เช่น โพลีเอทธิลีน โพลีสไตรีน โพลีไวนิลคลอไรด์ เรซิน และยาง และ (3) แก้วและกระจก ซึ่งการรีไซเคิลวัสดุเหล่านี้ การคัดแยกเบื้องต้นสามารถทำได้โดยเทคโนโลยีแต่งแร่พื้นฐาน แต่สำหรับกรณีรีไซเคิลโลหะแล้วจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีโลหะวิทยาในการแยกสกัด เช่น แผงวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (Printed Circuit Board: PCB) ที่มีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็นโลหะทองคำ เงิน และทองแดง 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?