อัญมณีศาสตร์

Author : ศิวาพร สหวัฒน์

เรียบเรียงขึ้นใหม่จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเพิ่มเนื้อหาวิชาการให้เป็นหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของอัญมณีในระดับมหาวิทยาลัยและเป็นหนังสืออ่านทั่วไปทางด้านอัญมณีสำหรับผู้สนใจ โดยมีเนื้อหาทางด้านทฤษฎี แยกเป็นสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ ทางแสง และความรู้ด้านธรณีวิทยาและวิทยาแร่ของอัญมณีเพื่อนำมาตรวจสอบและระบุอัญมณีได้ รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบอัญมณีแท้และอัญมณีสังเคราะห์ การเรียนรู้วิชาการทางด้านอัญมณีจะทำความเข้าใจได้ดีและปฏิบัติได้ จะต้องเรียนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติการและมีภาพสีประกอบคำบรรยายให้เห็นจริง ซึ่งหนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในการศึกษาเรื่องราวอัญมณีได้เป็นอย่างดี

Published Date : 22 Jan 2021
Page : 186 หน้า
Publisher : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
9745379808 
041 a : Language 
tha 
050 b : Publish Year 
2549 
245 a : Title 
อัญมณีศาสตร์ 
260 b : Name of publisher 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
300 a : Total pages 
186 หน้า 
520 a : Description 
เรียบเรียงขึ้นใหม่จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเพิ่มเนื้อหาวิชาการให้เป็นหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของอัญมณีในระดับมหาวิทยาลัยและเป็นหนังสืออ่านทั่วไปทางด้านอัญมณีสำหรับผู้สนใจ โดยมีเนื้อหาทางด้านทฤษฎี แยกเป็นสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ ทางแสง และความรู้ด้านธรณีวิทยาและวิทยาแร่ของอัญมณีเพื่อนำมาตรวจสอบและระบุอัญมณีได้ รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบอัญมณีแท้และอัญมณีสังเคราะห์ การเรียนรู้วิชาการทางด้านอัญมณีจะทำความเข้าใจได้ดีและปฏิบัติได้ จะต้องเรียนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติการและมีภาพสีประกอบคำบรรยายให้เห็นจริง ซึ่งหนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในการศึกษาเรื่องราวอัญมณีได้เป็นอย่างดี 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?