อัญมณีศาสตร์

Author : ศิวาพร สหวัฒน์

เรียบเรียงขึ้นใหม่จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเพิ่มเนื้อหาวิชาการให้เป็นหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของอัญมณีในระดับมหาวิทยาลัยและเป็นหนังสืออ่านทั่วไปทางด้านอัญมณีสำหรับผู้สนใจ โดยมีเนื้อหาทางด้านทฤษฎี แยกเป็นสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ ทางแสง และความรู้ด้านธรณีวิทยาและวิทยาแร่ของอัญมณีเพื่อนำมาตรวจสอบและระบุอัญมณีได้ รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบอัญมณีแท้และอัญมณีสังเคราะห์ การเรียนรู้วิชาการทางด้านอัญมณีจะทำความเข้าใจได้ดีและปฏิบัติได้ จะต้องเรียนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติการและมีภาพสีประกอบคำบรรยายให้เห็นจริง ซึ่งหนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในการศึกษาเรื่องราวอัญมณีได้เป็นอย่างดี

Published Date : 22 Jan 2021
Page : 186 หน้า
Publisher : ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
9745379808 
041 a : Language 
tha 
050 b : Publish Year 
2549 
245 a : Title 
อัญมณีศาสตร์ 
260 b : Name of publisher 
ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
300 a : Total pages 
186 หน้า 
520 a : Description 
เรียบเรียงขึ้นใหม่จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับสำหรับประชาชนทั่วไป โดยเพิ่มเนื้อหาวิชาการให้เป็นหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของอัญมณีในระดับมหาวิทยาลัยและเป็นหนังสืออ่านทั่วไปทางด้านอัญมณีสำหรับผู้สนใจ โดยมีเนื้อหาทางด้านทฤษฎี แยกเป็นสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ ทางแสง และความรู้ด้านธรณีวิทยาและวิทยาแร่ของอัญมณีเพื่อนำมาตรวจสอบและระบุอัญมณีได้ รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบอัญมณีแท้และอัญมณีสังเคราะห์ การเรียนรู้วิชาการทางด้านอัญมณีจะทำความเข้าใจได้ดีและปฏิบัติได้ จะต้องเรียนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติการและมีภาพสีประกอบคำบรรยายให้เห็นจริง ซึ่งหนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในการศึกษาเรื่องราวอัญมณีได้เป็นอย่างดี 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Accept