เปิดอกแม่ค้าพลอย (พ.3)

Author : มณิขจิต

หนังสือ “เปิดอกแม่ค้าพลอย” เล่มนี้ เป็นหนังสือชุดที่ 3 ของนักเขียนชื่อ “มณิขจิต” ซึ่งนอกจากจะเป็นนักเขียนแล้ว เธอยังอยู่ในฐานะแม่ค้าพลอยที่คลุกคลีอยู่ในวงการอัญมณีมานานนับ 10 ปี ทำให้เนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมานั้นมีคุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างมาก เพราะด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาด้วยตัวเอง และด้วยใจรักภักดีต่อวิชาชีพ หนังสือเล่มนี้จึงเสมือนเป็นบันไดสู่ความสำเร็จของแม่ค้าและเพิ่มพูนปัญญาแก่ผู้ซื้อ

Published Date : 22 Nov 2018
Page : 266
Publisher : มติชน
Category : Coloured Stone
Available : Out of library shelf!

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
9789743236503 
100 a : Author 
245 a : Title 
เปิดอกแม่ค้าพลอย (พ.3) 
300 a : Total pages 
266 
520 a : Description 
หนังสือ “เปิดอกแม่ค้าพลอย” เล่มนี้ เป็นหนังสือชุดที่ 3 ของนักเขียนชื่อ “มณิขจิต” ซึ่งนอกจากจะเป็นนักเขียนแล้ว เธอยังอยู่ในฐานะแม่ค้าพลอยที่คลุกคลีอยู่ในวงการอัญมณีมานานนับ 10 ปี ทำให้เนื้อหาที่ถ่ายทอดออกมานั้นมีคุณค่าแก่ผู้อ่านอย่างมาก เพราะด้วยประสบการณ์ที่สะสมมาด้วยตัวเอง และด้วยใจรักภักดีต่อวิชาชีพ หนังสือเล่มนี้จึงเสมือนเป็นบันไดสู่ความสำเร็จของแม่ค้าและเพิ่มพูนปัญญาแก่ผู้ซื้อ 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept