เคล็ดลับสารพันอัญมณี (พ.5)

Author : มณิขจิต

หนังสือ “เคล็ดลับสารพันอัญมณี” เล่มนี้ เป็นผลงานชุดที่ 4 ของ “มณิขจิต” ที่เจาะลึกถึงเคล็ดลับอัญมณีแต่ละประเภทว่ามีจุดเด่นตรงไหน อย่างไร ตั้งแต่รูปทรง น้ำหนัก สี รวมถึงเคล็ดลับในการเลือกซื้อเครื่องประดับแต่ละชนิดให้เหมาะกับบุคลิกของผู้ใส่แต่ละท่าน

Published Date : 22 Nov 2018
Page : 240
Publisher : มติชน
Category : Coloured Stone
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
9789743233061 
100 a : Author 
245 a : Title 
เคล็ดลับสารพันอัญมณี (พ.5) 
300 a : Total pages 
240 
520 a : Description 
หนังสือ “เคล็ดลับสารพันอัญมณี” เล่มนี้ เป็นผลงานชุดที่ 4 ของ “มณิขจิต” ที่เจาะลึกถึงเคล็ดลับอัญมณีแต่ละประเภทว่ามีจุดเด่นตรงไหน อย่างไร ตั้งแต่รูปทรง น้ำหนัก สี รวมถึงเคล็ดลับในการเลือกซื้อเครื่องประดับแต่ละชนิดให้เหมาะกับบุคลิกของผู้ใส่แต่ละท่าน 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?