ไข่มุก ราชินีแห่งท้องทะเล

Author : มณิขจิต

หนังสือ ไข่มุก ราชินีแห่งท้องทะเล ซึ่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับหอยมุก การทำฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุกการเลือกซื้อและราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแลรักษาไข่มุก ซึ่งเป็นการพัฒนาวงการอัญมณี สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้สนใจและควรศึกษา

Published Date : 22 Nov 2018
Page : 246
Publisher : มติชน
Category : Organic Gems
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
9789743229527 
100 a : Author 
245 a : Title 
ไข่มุก ราชินีแห่งท้องทะเล 
300 a : Total pages 
246 
520 a : Description 
หนังสือ ไข่มุก ราชินีแห่งท้องทะเล ซึ่งเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับหอยมุก การทำฟาร์มเพาะเลี้ยงไข่มุกการเลือกซื้อและราคาที่เหมาะสม ตลอดจนการดูแลรักษาไข่มุก ซึ่งเป็นการพัฒนาวงการอัญมณี สร้างความรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนผู้สนใจและควรศึกษา 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?