ออกแบบสร้างเครื่องพ่นละอองน้ำโลหะด้วยก๊าซและผลิตผงโลหะเงินเจือ 92.5% สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ

Author : สุรัตน์ วรรณศรี และคณะ

การดาเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักของการดาเนินการ 2 ส่วนคือ การออกแบบ สร้างเครื่องพ่นละอองน้าโลหะด้วยก๊าซ หรือที่เรียกว่า เครื่องก๊าซอะตอมไมเซอร์ และการผลิตอนุภาคผงโลหะเงินเจือ 925 สาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยคณะผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับของอุตสาหกรรมนี้ จากเดิมที่เน้นการผลิตหรือขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยกระบวนการหล่อ investment casting ซึ่งประสบปัญหาต่างๆ มากมาย และจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด และยังคงเป็นปัญหาประจาวันที่พบโดยทั่วไปในโรงงานผลิตเครื่องประดับ

Published Date : 14 Jan 2019
Page : 317
Publisher : สกว.
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2561 
245 a : Title 
ออกแบบสร้างเครื่องพ่นละอองน้ำโลหะด้วยก๊าซและผลิตผงโลหะเงินเจือ 92.5% สำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
300 a : Total pages 
317 
520 a : Description 
การดาเนินการวิจัยและพัฒนาโครงการนี้มีวัตถุประสงค์หลักของการดาเนินการ 2 ส่วนคือ การออกแบบ สร้างเครื่องพ่นละอองน้าโลหะด้วยก๊าซ หรือที่เรียกว่า เครื่องก๊าซอะตอมไมเซอร์ และการผลิตอนุภาคผงโลหะเงินเจือ 925 สาหรับการนาไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ โดยคณะผู้วิจัยมีแนวคิดที่จะพัฒนาหรือเปลี่ยนแปลงกระบวนการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับของอุตสาหกรรมนี้ จากเดิมที่เน้นการผลิตหรือขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยกระบวนการหล่อ investment casting ซึ่งประสบปัญหาต่างๆ มากมาย และจากอดีตจนถึงปัจจุบันก็ยังไม่สามารถแก้ไขได้ทั้งหมด และยังคงเป็นปัญหาประจาวันที่พบโดยทั่วไปในโรงงานผลิตเครื่องประดับ 
650 a : Subject 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?