เจาะเทรนด์โลก 2021 (Reform this Moment)

Author : TCDC

"เจาะเทรนด์โลก 2021 Reform this Moment” พบการวิเคราะห์เจาะลึกกระแสโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาที่ถาโถมและความไม่แน่นอน สู่การกลั่นกรองข้อมูลซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญจากการเรียนรู้ พร้อมนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง พิเศษ! กับการคาดการณ์เทรนด์ล่าสุดเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์หลังโควิด-19 พร้อมให้คุณรู้ทันทุกกระแสและก้าวล้ำนำเทรนด์ก่อนใคร เหมาะสำหรับทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค อาทิ นักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ไปจนถึงผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในทุกแวดวงอุตสาหกรรม

Published Date : 02 Feb 2022
Page : 350
Publisher : TCDC
Category : Jewelry Design
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
978-616-7789-34-7 
050 b : Published Year 
2563 
100 a : Author 
245 a : Title 
เจาะเทรนด์โลก 2021 (Reform this Moment) 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) 
260 c : Date of publication 
สิงหาคม 2563 
300 a : Total pages 
350 
520 a : Description 
"เจาะเทรนด์โลก 2021 Reform this Moment” พบการวิเคราะห์เจาะลึกกระแสโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาที่ถาโถมและความไม่แน่นอน สู่การกลั่นกรองข้อมูลซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญจากการเรียนรู้ พร้อมนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง พิเศษ! กับการคาดการณ์เทรนด์ล่าสุดเพื่อเตรียมรับมือสถานการณ์หลังโควิด-19 พร้อมให้คุณรู้ทันทุกกระแสและก้าวล้ำนำเทรนด์ก่อนใคร เหมาะสำหรับทุกสาขาอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วของผู้บริโภค อาทิ นักออกแบบ นักการตลาด นักบริหารแบรนด์ นักจัดซื้อ นักบริหารจัดการสินค้า ผู้ผลิต ผู้นำเข้าและส่งออก ไปจนถึงผู้ประกอบการสร้างสรรค์ในทุกแวดวงอุตสาหกรรม 
650 a : Subject 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept