เจาะเทรนด์โลก 2022 (READY SET GO)

Author : TCDC

พบการวิเคราะห์เจาะลึกกระแสโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาที่ถาโถมและความไม่แน่นอน สู่การกลั่นกรองข้อมูลซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญจากการเรียนรู้พร้อมนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เพื่อให้คุณรู้ทันทุกกระแสและก้าวล้ำทุกเทรนด์ก่อนใคร ด้วยกระบวนการทำวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้จากหลากหลายสำนักเทรนด์ทั่วโลก สู่การประยุกต์ใช้จริงทางธุรกิจและในชีวิตประจำวัน โดยเจาะลึก 4 มิติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสร้างสรรค์ของโลกวันนี้ พร้อมต่อยอดสู่โอกาสที่ดียิ่งกว่าในอนาคต • ความเปลี่ยนแปลงของผู้คนแต่ละเจเนอเรชันผู้คน (Population) • สังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture) • นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology) • สิ่งแวดล้อมและสภาวะรอบตัว (Environment) ร่วมอัพเดตความรู้ให้ทันความต้องการของตลาดโลกก่อนใคร ครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งวัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และไลฟ์สไตล์ของแต่ละเจเนอเรชัน

Published Date : 02 Feb 2022
Page : 680
Publisher : TCDC
Category : Jewelry Design
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
978-616-7789-37-8 
050 b : Published Year 
2564 
100 a : Author 
245 a : Title 
เจาะเทรนด์โลก 2022 (READY SET GO) 
260 b : Name of publisher 
สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) (CEA) 
260 c : Date of publication 
กันยายน 2564 
300 a : Total pages 
680 
520 a : Description 
พบการวิเคราะห์เจาะลึกกระแสโลกที่เต็มไปด้วยปัญหาที่ถาโถมและความไม่แน่นอน สู่การกลั่นกรองข้อมูลซึ่งเป็นบทเรียนสำคัญจากการเรียนรู้พร้อมนำเสนอในรูปแบบที่เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง เพื่อให้คุณรู้ทันทุกกระแสและก้าวล้ำทุกเทรนด์ก่อนใคร ด้วยกระบวนการทำวิจัยและรวบรวมองค์ความรู้จากหลากหลายสำนักเทรนด์ทั่วโลก สู่การประยุกต์ใช้จริงทางธุรกิจและในชีวิตประจำวัน โดยเจาะลึก 4 มิติสำคัญที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสร้างสรรค์ของโลกวันนี้ พร้อมต่อยอดสู่โอกาสที่ดียิ่งกว่าในอนาคต • ความเปลี่ยนแปลงของผู้คนแต่ละเจเนอเรชันผู้คน (Population) • สังคมและวัฒนธรรม (Social & Culture) • นวัตกรรมและเทคโนโลยี (Technology) • สิ่งแวดล้อมและสภาวะรอบตัว (Environment) ร่วมอัพเดตความรู้ให้ทันความต้องการของตลาดโลกก่อนใคร ครบถ้วนทุกประเด็น ทั้งวัสดุ เทคโนโลยี สี พื้นที่ และไลฟ์สไตล์ของแต่ละเจเนอเรชัน 
650 a : Subject 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept