เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา

Author : ประทุม ชุ่มเพ็งพันธุ์

หนังสือเรื่องเครื่องทองกรุงศรีอยุธยาพิมพ์เผยแพร่ออกมาเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้เรื่องมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเครื่องทองซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์ที่มีความงดงามวิจิตรอย่างยิ่ง เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา ไม่เพียงแต่จะบ่งบอกถึงความสามารถอันสูงส่งในทางช่างศิลปกรรมของบรรพชนคนไทยเท่านั้น ยังเป็นหลักฐานทางวิชาการด้านอักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีความเป็นอยู่และสภาพของสังคมไทยในสมัยอยุธยาอีกด้วย

Published Date : 10 Mar 2022
Page : 120 หน้า
Publisher : กรมศิลปากร
Category : Precious Metals
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
9786162832048 
050 b : Published Year 
2558 
245 a : Title 
เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา 
260 b : Name of publisher 
กรมศิลปากร 
300 a : Total pages 
120 หน้า 
520 a : Description 
หนังสือเรื่องเครื่องทองกรุงศรีอยุธยาพิมพ์เผยแพร่ออกมาเพื่อให้ประชาชนและผู้สนใจทั่วไปได้มีความรู้เรื่องมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเครื่องทองซึ่งเป็นงานประณีตศิลป์ที่มีความงดงามวิจิตรอย่างยิ่ง เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา ไม่เพียงแต่จะบ่งบอกถึงความสามารถอันสูงส่งในทางช่างศิลปกรรมของบรรพชนคนไทยเท่านั้น ยังเป็นหลักฐานทางวิชาการด้านอักษรศาสตร์ ประวัติศาสตร์ รวมทั้งวิถีความเป็นอยู่และสภาพของสังคมไทยในสมัยอยุธยาอีกด้วย 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept