เครื่องทองลายโบราณกับงานพื้นบ้านนครพิงค์

Author : วิพุธ วิวรณ์วรรณ

สัมผัสเรื่องราวเชิงวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ที่ดำรงตนท่ามกลางธรรมชาติรอบข้างโดยมีประเพณีและวัฒนธรรมโน้มนำให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พาไปชมเรื่องราวของ “เครื่องทองลายโบราณ” ในเขตอำเภอหางดง อันเป็นงานหัตถกรรมที่มีต้นแบบมาจากจังหวัดสุโขทัย ความงดงามวิจิตรบรรจงของทองลวดลายโบราณ กระบวนการทำเครื่องทอง เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมไปถึงขั้นตอนการผลิต

Published Date : 10 Mar 2022
Page : 132 หน้า
Publisher : ไทยวัฒนาพานิช
Category : Precious Metals
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

020 a : ISBN 
9740853579 
050 b : Published Year 
2545 
245 a : Title 
เครื่องทองลายโบราณกับงานพื้นบ้านนครพิงค์ 
260 b : Name of publisher 
ไทยวัฒนาพานิช 
300 a : Total pages 
132 หน้า 
520 a : Description 
สัมผัสเรื่องราวเชิงวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่ที่ดำรงตนท่ามกลางธรรมชาติรอบข้างโดยมีประเพณีและวัฒนธรรมโน้มนำให้ทุกชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข พาไปชมเรื่องราวของ “เครื่องทองลายโบราณ” ในเขตอำเภอหางดง อันเป็นงานหัตถกรรมที่มีต้นแบบมาจากจังหวัดสุโขทัย ความงดงามวิจิตรบรรจงของทองลวดลายโบราณ กระบวนการทำเครื่องทอง เครื่องมือและอุปกรณ์ รวมไปถึงขั้นตอนการผลิต 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept