การทดลองเผาพลอยแซปไฟร์โดยใช้เบริลเลียมเป็นตัวช่วย :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์

Author : พรสวาท วัฒนกูล และคณะ

No description found.

Published Date : 25 Jul 2022
Page : -
Publisher : The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

050 b : Published Year 
2555 
245 a : Title 
การทดลองเผาพลอยแซปไฟร์โดยใช้เบริลเลียมเป็นตัวช่วย :รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ 
260 b : Name of publisher 
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept