คิด Creative Thailand Vol. 6 Issue 10 (กรกฎาคม 2558)

Author : ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC)

จากอดีตที่รุ่งเรืองของเมืองท่าริมน้ำทั่วโลก สู่การมาถึงของการคมนาคมทั้งทางบกและอากาศ ทำให้พื้นที่ริมน้ำถูกทิ้งร้าง เมืองริมน้ำสร้างสรรค์ต่างๆ จึงต้องผ่านบททดสอบที่ต้องอาศัยเวลาและการทำความเข้าใจในหลายมิติที่แตกต่างแต่เชื่อมโยง ทั้งความเป็นมาของพื้นที่ ชุมชน เศรษฐกิจ และความเป็นเมือง สู่การพลิกฟื้นบทบาทของพื้นที่ริมน้ำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ให้ได้กลับมามีชีวิตชีวาในแม่น้ำสายเดิมของพวกเขาอีกครั้ง

Issued Date : 23 Jul 2020
Page : 36
Publisher : TCDC
Available : Unlimited

MARC INFORMATION

245 a : Title 
คิด Creative Thailand Vol. 6 Issue 10 (กรกฎาคม 2558) 
520 a : Description 
จากอดีตที่รุ่งเรืองของเมืองท่าริมน้ำทั่วโลก สู่การมาถึงของการคมนาคมทั้งทางบกและอากาศ ทำให้พื้นที่ริมน้ำถูกทิ้งร้าง เมืองริมน้ำสร้างสรรค์ต่างๆ จึงต้องผ่านบททดสอบที่ต้องอาศัยเวลาและการทำความเข้าใจในหลายมิติที่แตกต่างแต่เชื่อมโยง ทั้งความเป็นมาของพื้นที่ ชุมชน เศรษฐกิจ และความเป็นเมือง สู่การพลิกฟื้นบทบาทของพื้นที่ริมน้ำให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนยุคใหม่ให้ได้กลับมามีชีวิตชีวาในแม่น้ำสายเดิมของพวกเขาอีกครั้ง 
300 a : Total pages 
36 
020 a : ISSN 
260 b : Name of publisher 
ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ (TCDC) 
260 c : Date of publication 
2558 
050 b : Published Year 
2558 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept