อ่านอะไรดี? ...ที่ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ อ่านอะไรดี? ...ที่ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
อ่านอะไรดี? ...ที่ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ

GIT LIbrary Admin

 25 Jun 2020   4491

 

ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ

ห้องสมุดใจกลางย่านการค้าสีลม เดินทางสะดวกเพียง 5 นาที จากรถไฟฟ้าบีทีเอสสถานีช่องนนทรี หรือเพียง 10 นาที จากรถไฟฟ้าใต้ดินสถานีศาลาแดง ภายในห้องสมุดมีหนังสือเนื้อหาดีๆ ทางด้านอัญมณีและเครื่องประดับไว้ให้บริการกว่า 7,000 เล่ม นอกจากนี้ยังมีวารสารต่างประเทศที่อัพเดทแบบเครื่องประดับสวยๆ จากทั่วทุกมุมโลกให้ได้อ่านอีกกว่า 50 ชื่อเรื่อง 

สำหรับผู้ที่เริ่มต้นสนใจอยากเรียนรู้เรื่องราวต่างๆ เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ อาจมีคำถามว่า…หากมาที่นี่แล้วควรจะเริ่มต้นอ่านอะไรดี? เราจึงอยากแนะนำการจัดหมวดหมู่หนังสือทั้ง 10 Collections ของที่นี่ให้ได้ทราบกัน เพื่อจะได้รู้ว่า Collection ไหนที่เหมาะกับตัวคุณเอง…ไปดูกันเลยค่ะ

Coloured Stone Collection

หนังสือเกี่ยวกับอัญมณีทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็นทางด้านคุณสมบัติเฉพาะตัวของพลอยแต่ละชนิด วิธีการเลือกซื้อ การดูแลรักษาอัญมณีและเครื่องประดับ ความเชื่อเกี่ยวกับอัญมณีมงคล  อัญมณีประจำเดือนเกิด รวมถึงหลักการประเมินราคาอัญมณีและเครื่องประดับ

Diamonds Collection

หนังสือเกี่ยวกับเพชร ทั้งเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาของเพชร เพชรที่สำคัญๆ ของโลก แบบเครื่องประดับที่มีเพชรเป็นส่วนประกอบ วิธีการเลือกซื้อเพชร หลักในการประเมินราคาเพชร การตรวจสอบคุณภาพ และการดูเพชรแท้เพชรเทียม

Geology & Gemology Collection

หนังสือเกี่ยวกับธรณีวิทยาและอัญมณีศาสตร์ บอกถึงแหล่งกำเนิดอัญมณี หลักการตรวจสอบคุณภาพ การจำแนกอัญมณีเชิงลึกด้วยเครื่องมือขึ้นสูง ความแตกต่างของมลทินในอัญมณีแท้และอัญมณีเทียม รวมทั้งความรู้เกี่ยวกับประเภทของแร่และหินชนิดต่างๆ

Jewelry Design Collection

หนังสือเกี่ยวกับการออกแบบเครื่องประดับ ทั้งในแง่ของประวัติศาสตร์เครื่องประดับ แบบเครื่องประดับในยุคสมัยและภูมิภาคต่างๆ แนวโน้มเทรนด์เครื่องประดับในอนาคต แบรนด์เครื่องประดับที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด รวมถึงเทคนิคในการออกแบบเครื่องประดับด้วยมือและคอมพิวเตอร์

Jewelry Making Collection

หนังสือเกี่ยวกับขั้นตอนและกระบวนการทำเครื่องประดับ เป็นข้อมูลเชิงลักษณะของงานช่างไม่ว่าจะเป็นการฝังพลอย การหล่อ การเจียระไน และการขึ้นรูปเครื่องประดับ รวมถึงขั้นตอนและวิธีการทำเครื่องประดับจากวัสดุต่างๆ ทั้งจากโพลีเมอร์ หนัง และกระดาษ

Marketing Collection

หนังสือเกี่ยวกับธุรกิจและการตลาด เป็นข้อมูลการตลาดทั่วไป นโยบายการค้าของแต่ละประเทศ การสร้างแบรนด์สินค้า การจัดหน้าร้าน การทำการตลาดเชิงรุก รวมทั้งเทคนิคและวิธีการในการจำหน่ายสินค้าเครื่องประดับผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ  

Organic Gems Collection

หนังสือเกี่ยวกับอัญมณีอินทรียวัตถุ ไม่ว่าจะเป็นมุก ปะการัง หรืออำพัน บอกถึงประวัติการเกิด ชนิดและประเภทของไข่มุก แบบเครื่องประดับมุก ไข่มุกที่ได้รับความนิยมในท้องตลาด รวมทั้งความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับปะการัง และการเกิดของอำพันในพื้นที่ต่างๆ

Precious Metals Collection

หนังสือเกี่ยวกับโลหะมีค่า ได้แก่ เงิน ทองคำ แพลทินัม เป็นต้น บอกถึงประวัติเครื่องประดับเงินและเครื่องประดับทองในยุคสมัยต่างๆ แบบเครื่องประดับเงินและทองแต่ละในภูมิภาค คุณสมบัติทางเคมีของทอง การทำเหมืองทอง การสกัดทอง รวมทั้งมาตรฐานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับทอง

Reference Collection

หนังสืออ้างอิงเกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ประกอบด้วยพจนานุกรม สารานุกรม รวมถึงนามานุกรมรายชื่อผู้ประกอบการร้านค้าอัญมณีและเครื่องประดับที่เข้าร่วมงานแสดงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับในประเทศไทย และงานแสดงสินค้าที่สำคัญๆ ในต่างประเทศ เช่น ฮ่องกง สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอเมริกา เป็นต้น

 

Research & Thesis Collection

รายงานการวิจัยและวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ ทั้งงานวิจัยของสถาบันและจากหน่วยงานภายนอก ครอบคลุมทั้งงานวิจัยด้านการตลาด เช่น พฤติกรรมผู้บริโภค ตลาดใหม่ที่น่าสนใจ และงานวิจัยด้านอัญมณีศาสตร์ เช่น การปรับปรุงคุณภาพพลอย มาตรฐานสีของอัญมณี และการวิจัยเชิงลึกเกี่ยวกับอัญมณีชนิดต่างๆ   

 

 
นอกจากนี้ ก่อนจะเข้ามาใช้บริการสามารถสืบค้นหนังสือเพิ่มเติมหรือหนังสือที่อยากอ่านจาก SEARCH ON OPAC ได้ที่: https://elibrary.git.or.th
 
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ
สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
ตั้งอยู่ที่ชั้น 1 อาคารไอทีเอฟ ทาวเวอร์ ถนนสีลม
เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์  08.30-16.30 น.  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6344999 ต่อ 102-103
หรืออีเมล์ library@git.or.th
เว็บไซต์ https://elibrary.git.or.th/

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept