ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับกับระบบการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015 ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับกับระบบการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015
ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับกับระบบการรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

GIT LIbrary Admin

 21 Sep 2020   2453

ห้องสุมดอัญมณีและเครื่องประดับกับระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2015

ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)  ได้นำระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 มาใช้ในการบริหารงานคุณภาพด้านการบริการ (Library Service) ตามนโยบายของสถาบันฯ ที่นำมาใช้รับรองครอบคลุมงานบริการของสถาบันฯ ทั้งหมด และได้การรับรองมาตั้งแต่ปี 2560

โดยในปี 2563 ห้องสมุดอัญมณีอัญมณีและเครื่องประดับ ภายใต้งานบริการของสถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ได้ผ่านการตรวจรับรอง ISO 9001:2015 Quality Management System Certification ประจำปี 2563 จากบริษัท SGS ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม 2563 มีระยะเวลาการรับรอง 3 ปี โดยไม่มีข้อบกพร่อง และห้องสมุดอัญมณีฯ ยังคงรักษามาตรฐานในการจัดการระบบบริหารคุณภาพตามข้อกำหนด ISO 9001:2015 ทุกกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของห้องสมุดอย่างต่อเนื่องเพื่อมุ่งสร้างความพึงพอใจของผู้ใช้บริการอย่างสูงสุด


GEM AND JEWELRY LIBRARY (ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ)
The Gem and Jewelry Institute of Thailand (Public Organization)
140 ITF-Tower Building. 1st Floor, Silom Road, Suriyawong, Bangrak, Bangkok 10500
Phone: +66 2634 4999 ext. 102, 103
Fax: +66 2634 4999 ext. 436
Email: library@git.or.th
LIBRARY HOURS: Monday - Friday: 8:30 - 16:30
Closed on Thai government public holidays
 
บริการ GIT eLibrary บริการห้องสมุดออนไลน์ตลอด 24 ซม. ให้คุณเข้าถึงความรู้และข้อมูลได้ง่าย สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ทุกเวลาในมือคุณ ทั้ง eBook, eMagazine, eArticle และสื่อออนไลน์อื่นๆ ที่เกี่ยวกับอัญมณีและเครื่องประดับ ไม่ว่าจะเป็นด้านธรณีวิทยา อัญมณีศาสตร์ โลหะวิทยา การผลิตและการออกแบบเครื่องประดับ การตลาด รายงานการวิจัย จากทั้งในและต่างประเทศ
 
สมัครเข้าใช้งานได้ฟรีที่: 
หรือดาวน์โหลดแอปฯ ที่
ติดตามเราผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่:
GITLibrary LineOffical >> http://bit.ly/2MFuUzi
GITLibrary Facebook Fanpage >> http://bit.ly/2EoOeJA
 
 

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept