BOOK REVIEW: FEBRUARY 2021 BOOK REVIEW: FEBRUARY 2021
BOOK REVIEW: FEBRUARY 2021

GIT LIbrary Admin

 11 May 2021   1267

อัญมณีศาสตร์

สำหรับใครหลายๆ คนอาจจะมีนิยามของ “อัญมณี” หรือมีความรู้ด้านอัญมณีที่แตกต่างกันไป แต่ผู้ที่สนใจศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับอัญมณีในเชิงลึกอาจจะต้องการข้อมูลที่เชื่อถือได้ ให้เนื้อหาที่ครอบคลุมเหมือนไปนั่งเรียนหลักสูตรอัญมณีศาสร์ในมหาวิทยาลัย

หนังสือ “อัญมณีศาสตร์” เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นใหม่จากเอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรอัญมณีศาสตร์และเครื่องประดับสำหรับประชาชนทั่วไป โดยได้เพิ่มเติมเนื้อหาวิชาการให้เป็นหนังสือใช้ประกอบการเรียนการสอนวิชาฟิสิกส์ของอัญมณีในระดับมหาวิทยาลัย และยังเป็นหนังสืออ่านทั่วไปทางด้านอัญมณีสำหรับผู้สนใจ ภายในเล่มมีเนื้อหาทางด้านทฤษฎี แยกเป็นสมบัติทางเคมี ทางกายภาพ ทางแสง ความรู้ด้านธรณีวิทยาและวิทยาแร่ของอัญมณีเพื่อนำมาตรวจสอบและระบุอัญมณีได้ รวมไปถึงเครื่องมือต่างๆ ที่ใช้ในการตรวจสอบอัญมณีแท้และอัญมณีสังเคราะห์ ซึ่งการเรียนรู้ทางด้านอัญมณีในเชิงวิชาการจะทำความเข้าใจได้ดีและปฏิบัติได้จะต้องเรียนภาคทฤษฎีควบคู่ไปกับภาคปฏิบัติการ

ภายในเล่มมีภาพสีประกอบคำบรรยายให้เห็นจริง ซึ่งเป็นตัวอย่างอัญมณีที่ถ่ายภาพโดยนิสิตของภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทำให้หนังสือเล่มนี้สามารถใช้เป็นหนังสืออ้างอิงในการศึกษาเรื่องราวอัญมณีได้เป็นอย่างดี เล่มเดียวจบครบทุกเรื่องราวอัญมณีศาสตร์ โดยผู้อ่านจะได้เรียนรู้ถึง…
     - อัญมณีคืออะไร? ความหมายของอัญมณี
     - แหล่งกำเนิด การเกิดอัญมณี และการจำแนกอัญมณี
     - เคมีของผลึก องค์ประกอบทางเคมี
     - ผลึกวิทยาเบื้องต้น ความสมมาตรของผลึก ระบบผลึก
     - สมบัติทางกายภาพของอัญมณี การแตก ความถ่วงจำเพาะ ความแข็ง และความเหนียว
     - สมบัติทางแสงของอัญมณี ธรรมชาติของคลื่นแสง การสะท้อนของแสดง การหักเหของแสง การกระจายของแสง การแววแสง และปรากฎการณ์สีแฝด
     - กล้องจุลทรรศน์และมลทินในอัญมณี
     - สเปกโทรสโคปและสาเหตุการเกิดสีในอัญมณี
     - อัญมณีสังเคราะห์ การแยกพลอยสังเคราะห์ออกจากพลอยธรรมชาติ
     - การตรวจลักษณะภายนอกของพลอยด้วยตาเปล่า ตารางคุณสมบัติอัญมณี
     - อัญมณีเลียนแบบชนิดต่างๆ และการตรวจสอบ เช่น อัญมณีเลียนแบบเพชร อัญมณีเลียนแบบทับทิม มรกต หยก ไพลิน ฯลฯ
     - การปรับปรุงคุณภาพอัญมณี การเผา การเผาแพร่สี การฉายรังสี การอุด การย้อมน้ำมันและการย้อมสี การเคลือบผิว และพลอยปะ

สำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอัญมณีและผู้สนใจทั่วไป ที่กำลังมองหาหนังสือที่สามารถใช้อ้างอิงได้ และทำให้คุณได้มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติด้านต่างๆ ของอัญมณีได้ดียิ่งขึ้น ด้วยภาพประกอบที่มีให้มาอย่างจัดเต็ม เนื้อหาที่ครบครัน เข้าใจง่าย หนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องราวของอัญมณีแบบเชิงลึกไม่ควรพลาดที่จะต้องหามาไว้อ่าน

ชื่อเรื่อง: อัญมณีศาสตร์
ชื่อผู้แต่ง: ศิวาพร สหวัฒน์
สำนักพิมพ์: ภาควิชาฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
LC Call No.: QE 392 .ศ56 2549
Collection: Geology & Gemology
Read More: https://elibrary.git.or.th/book-detail/3378

 


The Power of Love Jewels, Romance and Eternity 

รักโรแมนติก ความรัก การเกี้ยวพาราสี เป็นภาษาสากลที่มนุษย์ใช้สื่อสารเพื่อแสดงถึงความรู้สึกถึงกัน ความผูกพันทางอารมณ์ เช่นเดียวกับ “อัญมณีล้ำค่า” ที่มนุษย์นำมาใช้เป็นวัตถุที่มอบให้กับคู่รักเพื่อแสดงถึงความรักอันลึกซึ้ง ความผูกพันชั่วนิรันดร์ และความปรารถนาทางอารมณ์อันแรงกล้ามาเป็นเวลานานับพันปี...

หนังสือ "The Power of Love Jewels, Romance and Eternity" จะพาทุกท่านไปพบกับเรื่องราวของ “อัญมณีและเครื่องประดับ” ที่เป็นตัวแทนแห่งความรักจากยุคสมัยต่างๆ ตั้งแต่ยุคโรมสมัยโบราณจนถึงยุคศตวรรษที่ 21 โดยได้ศึกษาเรื่องราวในอดีตว่าผู้คนเหล่านั้นใช้อัญมณีเพื่อแสดงถึงความรักความเสน่หาของพวกเขาไว้อย่างไร? แสดงให้เห็นแนวความคิดเรื่องการแต่งงานและรูปแบบของแหวนหมั้นหรือแหวนแต่งงานนั้นมีความแตกต่างกันไปตามวัฒนธรรมของแต่ละประเทศ ที่ถึงแม้ว่า ประเพณีและวัฒนธรรมในสังคมจะเปลี่ยนไปอย่างไร แต่ค่านิยมในการให้อัญมณีหรือเครื่องประดับเพื่อมอบให้คนรักก็ยังคงเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ได้รับความนิยมมาจวบจนทุกวันนี้

หนังสือที่อบอวลไปด้วยเรื่องราวของความรักและวิวัฒนาการของเครื่องประดับ… ที่หากย้อนกลับไปในอดีตกาลกว่า 5,000 ปีที่แล้วในยุคอียิปต์โบราณมีวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนแหวนเป็นของขวัญนั่นก็คือ “แหวนแห่งความรัก (Rings of Love)” ถือกำเนิดขึ้นเป็นครั้งแรก แต่ประเพณีของการให้แหวนหมั้นหรือแต่งงานนั้นเริ่มต้นที่ยุคโรมสมัยโบราณ โดยเชื่อกันว่าแหวนมีความเชื่อมโยงโดยตรงกับหัวใจเมื่อสวมใส่ไว้ที่นิ้วนางของมือซ้าย และ “แหวนแต่งงานถูกมอบให้เจ้าสาวเพื่อแทนคำมั่นสัญญาในการแต่งงาน” ต่อมาในยุคกลาง “การซ่อนข้อความ” หรือการสลักข้อความส่วนตัว เป็นจุดเด่นสำคัญของเครื่องประดับแห่งรัก โดยในหนังสือได้มีภาพประกอบและระบุไว้อย่างละเอียดเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของเครื่องประดับในยุคนี้ว่า แหวนหมั้นส่วนใหญ่ทำด้วย “เหล็ก” และพัฒนามาเป็น “ทองคำ” มีการออกแบบเครื่องประดับให้เป็น รูปหัวใจ แม่กุญแจ และซ่อนข้อความส่วนตัวไว้ในรูปแบบที่แตกต่างกันไป จนกระทั่งศตวรรษที่ 15 เป็นต้นมาก็เริ่มมีการใช้ “เพชร” ในพิธีการแต่งงานกันมากขึ้น จนปัจจุบันนิยมนำเอาอัญมณีชนิดอื่นๆ มาใช้ในการออกแบบแหวนหมั้นและแหวนแต่งงานกันมากขึ้น ซึ่งก็มีหลากหลายความหมายด้วยกัน เช่น ทับทิมหรือโกเมนเป็นสัญลักษณ์ของความรักอันเร่าร้อน เพชรเป็นสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความสมบูรณ์แบบ ไพลินแสดงถึงความรักนิรันดร์ และมรกตแสดงถึงความปรารถนาและความหวัง รวมไปถึงพัฒนาการรูปแบบและลวดลายต่างๆ บนเครื่องประดับ เช่น มือประสานกัน เงื่อนคู่รัก มงกุฎหัวใจ ศรกามเทพ ดอกไม้ และการสลักข้อความ เป็นต้น

จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้เน้นการเล่าเรื่องราวของ “เพชร” ที่นิยมนำมาใช้ในการออกแบบเครื่องประดับแห่งความรักมากขึ้นในช่วงหลายศตวรรษที่ผ่านมา นอกจากนี้หนังสือยังกล่าวถึงประวัติศาสตร์เครื่องประดับอันโด่งดังที่เป็นของขวัญแทนความรักของเหล่าราชวงศ์ต่างๆ อันได้แก่ นโปเลียนโบนาปาร์ตแห่งฝรั่งเศสกับโจเซฟิน สมเด็จพระราชินีนาถวิกตอเรียแห่งสหราชอาณาจักรกับเจ้าชายอัลเบิร์ต และสมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 แห่งสหราชอาณาจักร กับเจ้าหญิงอเล็กซานดราแห่งเดนมาร์ก ในศตวรรษที่ 20 หนังสือยังเน้นย้ำถึงเครื่องประดับแห่งความรักที่สมเด็จพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 8 แห่งสหราชอาณาจักรมอบให้กับวอลลิส ดัชเชสแห่งวินด์เซอร์ (Wallis Simpson) เป็นเครื่องประดับจากแวน คลีฟ แอนด์ อาร์เปลส์ (Van Cleef & Arpels) และ คาร์เทียร์ (Cartier) และเครื่องประดับแห่งความรักของเหล่าเซเลบริตี้คนอื่นๆ อย่าง เจ้าหญิงเกรซแห่งโมนาโก (Grace Patricia Kelly), เอลิซาเบธ เทย์เลอร์ (Elizabeth Taylor) กับเรื่องราวสุดโรแมนติกของ ริชาร์ด เบอร์ตัน (Richard Burton) สามีของเธอที่มักจะหาข้ออ้างเพื่อซื้อเครื่องประดับให้เธอเป็นของขวัญวันเกิดและวันคริสต์มาสว่า ‘It’s Tuesday, I love you’ และ วิคตอเรีย เบ็คแฮม (Victoria Beckham) ที่ได้รับแหวนหมั้นถึง 14 วงจากเดวิด เบ็คแฮม (David Beckham) สามีนักฟุตบอลของเธอ

และเรื่องราวของต่างหู “Wheels of Love” ผลงานของวอลเลซ ชาน (Wallace Chan) ศิลปินนักออกแบบเครื่องประดับชาวฮ่องกง ที่ทำจากเพชร มรกต ทับทิม โอปอล และไพฑูรย์ โดยได้รับแรงบันดาลใจจากเนื้อเพลง Wheels of Love ของ เอมมีลู แฮร์ริส (Emmylou Harris) ท่อนที่ว่า “The Wheels of love turn around and around” ซึ่งเครื่องประดับแห่งความรักของเหล่าชนชั้นสูงและคนดังเหล่านี้ ก็ได้สร้างกระแสเชิงพาณิชย์โดยการนำเอาอัญมณีหลากสีมาออกแบบแหวนหมั้น แหวนแต่งงานกันมากขึ้น อย่างเพชรสีและพลอยสีทุกชนิด เช่น ทับทิม ไพลิน หรือทัวร์มาลีนสีชมพูและไพลินสีชมพูก็ถูกนำมาใช้ในการออกแบบเช่นกันจนกลายเป็นที่นิยมไปทั่วโลก และในศตวรรษที่ 21 นี้ ผู้อ่านจะได้สัมผัสกับนวัตกรรมการออกแบบแหวนแต่งงานโดยให้มีลายนิ้วมือหรือดีเอ็นเอของคู่รักที่กำลังเป็นที่นิยมและมีความต้องการเพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน

ด้วยพลังแห่งความรักในประวัติศาสตร์ศิลปะและความหลงใหลเครื่องประดับของผู้เขียนที่ถ่ายทอดผ่านตัวหนังสือ พร้อมภาพถ่ายมากมายกว่าร้อยภาพ ทำให้ผู้อ่านได้เปิดมุมมองใหม่ๆ ให้กับเรื่องราวในอดีตจนถึงปัจจุบันของ “อัญมณีและเครื่องประดับแห่งความรัก” อันงดงามเหล่านี้ ด้วยการวิเคราะห์บริบทที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ และเรื่องราวของเครื่องประดับที่ถูกนำมาใช้ในฐานะของขวัญแทนความรู้สึกจากหลายช่วงเวลา ที่แสดงให้เห็นว่าถึงแม้ยุคสมัยจะเปลี่ยนไปสักแค่ไหน แต่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า “เครื่องประดับ” ยังคงเป็นตัวแทนที่ใช้แสดงถึงความรักในทุกรูปแบบ แสดงถึงความห่วงใย ความผูกพันในหลายโอกาส ที่สร้างคุณค่าทางจิตใจให้แก่ผู้รับอย่างมากมายมหาศาลและไม่มีวันเสื่อมคลาย

Title: The Power of Love: Jewels, Romance and Eternity
Author: Beatriz Chadour-Sampson
Publisher: Unicorn Publishing
LC Call No.: NK 7306 .C43 2019
Collection: Jewelry Design
Read More: https://elibrary.git.or.th/book-detail/3380

 


Gemstone Buying Guide: How to Evaluate, Identify, Select & Care for Colored Gems

หากคุณเป็นผู้ที่มีอาชีพซื้อขายพลอยสีหรือมีความสนใจที่จะซื้อพลอยเพื่อสะสม แต่ก็หลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอพลอยใหม่ๆ ซึ่งพลอยบางชนิดก็ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากจนมีการปรับปรุงคุณภาพ มีการปลอม หรือทำเลียนแบบขึ้นมาใหม่มากมาย และมีปะปนอยู่ในท้องตลาด จนสร้างความสับสนให้กับนักค้าพลอยมือใหม่และมือโปรทั้งหลาย หรือแม้กระทั่งนักอัญมณี ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอัพเดทข้อมูลของอัญมณีชนิดใหม่ๆ ที่มีจำหน่ายอยู่ตลาดค้าพลอยอยู่เสมอ

หนังสือ “Gemstone Buying Guide: How to Evaluate, Identify, Select & Care for Colored Gems” สุดยอดคู่มือการเลือกซื้ออัญมณีที่ครบครันเรียกได้ว่า “ของมันต้องมี” เรื่องของการประเมินราคาและดูแลพลอยสีที่ครบครั้นที่สุด ผู้อ่านจะได้อัพเดทข้อมูลของการประเมินคุณภาพ การเปรียบเทียบราคา การระบุอัญมณี รูปแบบการเจียระไน การปรับปรุงคุณภาพ พลอยปลอมและพลอยเลียนแบบ การดูแลอัญมณี และแหล่งที่มาทางภูมิศาสตร์ของอัญมณีชนิดต่างๆ ทั้งอัญมณีที่รู้จักกันเป็นอย่างดีในท้องตลาดอย่างเช่น Amethyst and Other Quartz Stones, Chalcedony, Chrysoberyl (Alexandrite, Cat’s-eye), Emerald and Other Beryl Stones, Garnet, Malachite, Moonstone and Some Other Feldspars, Opal, Ruby & Sapphire (Corundum) เป็นต้น และอัญมณีชนิดใหม่ๆ ที่ไม่เป็นที่รู้จัก อย่างเช่น Ammolite, Andalusite (Apatite), Azurite (Benitoite), Calcite (Charoite), Kyanite (Larimar), Maw-sit-sit, Natural Glass (Obsidian, Moldavite), Sugilite (Vesuvianite) และอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยเนื้อหาที่กระชับและได้อัพเดทเนื้อหาให้มีความทันสมัยที่มาพร้อมภาพประกอบของอัญมณีที่สวยงาม... ไม่ว่าคุณจะอยู่ในวงการค้าพลอยสี ขายเครื่องประดับ นักสะสม หรือเป็นนักอัญมณีศาสตร์ คุณก็จะได้ข้อมูลที่จำเป็นและครบถ้วนในการซื้อขายอัญมณี สำหรับผู้ขายก็สามารถแนะนำลูกค้าได้ว่าอัญมณีคืออะไร? ข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับอัญมณีชนิดต่างๆ รวมไปถึงคำแนะนำในการทำความสะอาดและการดูแลรักษาอัญมณีที่คุณรักให้อยู่ในสภาพดี และข้อควรระวังในการซื้อขายอัญมณีไม่ให้โดยโกงอีกด้วย ซึ่งทำให้การเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับเป็นเรื่องสนุกมากยิ่งขึ้น

หนังสือเล่มนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่ 3 นี้เป็นฉบับปรับปรุงเนื้อหาใหม่ทั้งหมดและได้รับการอัพเดตข้อมูลใหม่ๆ เกี่ยวกับอัญมณีที่เพิ่มเติมเข้ามาทั้งหมด 12 บท ดังนี้...
บทที่ 1 ปัจจัยของการกำหนดราคาพลอยส
บทที่ 2-6 อธิบายวิธีการตรวจสอบอัญมณีตามหลัก '4 Cs' คือ Carat (น้ำหนักกะรัต), Color (สี), Clarity (ความบริสุทธิ์), Cut (การเจียระไน)
บทที่ 7 เพิ่มเติมเนื้อหาของพลอยตาแมวและพลอยสตาร์
บทที่ 8-9 เพิ่มเติมเนื้อหาให้ครอบคลุมเกี่ยวกับกระบวนการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณี และคุณลักษณะเฉพาะที่มีใช้ในการการแยกระหว่างอัญมณีอัญมณีธรรมชาติและอัญมณีสังเคราะห์
บทที่ 10 ข้อควรระวังเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขายพลอยที่มีเจตนาหลอกลวงผู้ซื้อพลอย
บทที่ 11 อธิบายถึงประวัติลักษณะและแหล่งที่มาของอัญมณีที่สำคัญๆ ในตลาดโดยจัดเรียงตามตัวอักษร และอัญมณีที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก
บทที่ 12 บทสรุปสั้น ๆ แต่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งเกี่ยวกับวิธีการดูแลอัญมณีของคุณให้คงอยู่ตลอดไปตราบนานเท่านาน
และในหน้าสุดท้ายประกอบด้วยตารางคุณสมบัติของอัญมณีเรียงตามลำดับความแข็งของโมห์จากมากไปน้อย และอัญมณีประจำวันเกิดและอัญมณีครบรอบวันสำคัญ

หนังสือ “Gemstone Buying Guide: How to Evaluate, Identify, Select & Care for Colored Gems” เป็นหนึ่งในหนังสือวิธีการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับ 13 เล่ม ที่เขียนโดย Renée Newman นักอัญมณีศาสตร์ (GG, GIA) วิทยากร และนักเขียนที่มีประสบการณ์การซื้อขายอัญมณีมาอย่างยาวนาน และยังได้เขียนหนังสือเกี่ยวกับวิธีการเลือกซื้ออัญมณีและเครื่องประดับอีกมากมาย ได้แก่ Diamond Ring Buying Guide, Diamond Handbook, Gemstone Buying Guide, Exotic Gems (Volume 1-4), Rare Gemstones, Gold, Platinum, Palladium, Silver & Other Jewelry Metals และเล่มอื่นๆ (ดูหนังสือของ Newman ได้ที่: https://bit.ly/2KU6wJK)

ไม่มีประสบการณ์ก็อ่านได้... เนื้อหาเข้าใจง่าย ครอบคลุม ไม่ว่าคุณจะเป็นมือโปรหรือมือใหม่ที่กำลังจะก้าวเข้าสู่ตลาดค้าอัญมณี นักสะสมอัญมณี หรือนักอัญมณี หนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณมั่นในการเลือกซื้ออัญมณีมากยิ่งขึ้น และด้วยภาพประกอบที่มีให้มาอย่างจัดเต็ม เนื้อหาที่ครบครัน เข้าใจง่าย และราคาไม่แพงแต่คุณจะได้หนังสือคู่มืออัญมณีที่มีคุณภาพและช่วยให้คุณสามารถเลือกซื้อและตรวจสอบอัญมณีของแท้และของปลอมได้ด้วยตัวเอง ซึ่งหนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้รักอัญมณีไม่ควรพลาดที่จะต้องหามาไว้อ่าน

Title: Gemstone buying guide: how to evaluate, identify, select & care for colored gems
Author: Renée Newman
Publisher: International Jewelry Publications
LC Call No.: TS 752 .N49 2016
Collection: Coloured Stone
Read More: https://elibrary.git.or.th/book-detail/3375

 

สามารถสืบค้นหนังสือได้ที่ SEARCH ON OPAC ได้จาก https://elibrary.git.or.th/ หรือเข้ามาใช้บริการอ่านหนังสือได้ที่​ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ​ ตั้งอยู่ที่​ชั้น​ 1​ อาคารไอทีเอฟ​ ทาวเวอร์​ ถนนสีลม​ เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์​ เวลา​ 08.30-16.30 น.​ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์​ ​และวันหยุดนักขัตฤกษ์​

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Accept