BOOK REVIEW: APRIL 2021 BOOK REVIEW: APRIL 2021
BOOK REVIEW: APRIL 2021

GIT LIbrary Admin

 11 May 2021   2075

Laboratory-grown diamonds : information guide to HPHT-grown and CVD-grown diamonds

Laboratory Grown Diamond (LGD) คืออะไร?

Laboratory Grown Diamond (LGD) หรือ Lab-Grown Diamond หรือเพชรแท้จากแล็ป คือ “เพชร” ที่สังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ เป็นเพชรที่เกิดจากคาร์บอนด์บริสุทธิ์ โดยจำลองขั้นตอนกระบวนการเกิดเพชรตามธรรมชาติภายในห้องทดลองด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ทำให้ได้เพชรที่มีคุณสมบัติทางเคมี กายภาพ เช่นเดียวกันกับเพชรที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติใต้ชั้นผิวโลก ซึ่งบางครั้ง Lab-Grown Diamond จะถูกเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า “เพชรสังเคราะห์” ทำให้คนทั่วไปคิดว่าเพชรประเภทนี้คือเพชรปลอมนั่นเอง

“เพชรธรรมชาติ” กับ “เพชรที่สังเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ” แตกต่างกันอย่างไร?

เพชรแท้จากธรรมชาติ (Natural Diamond) เกิดจากธาตุคาร์บอนที่ถูกทับถมอยู่เป็นเวลานานนับพันปีเชื่อกันว่าเพชรเกิดขึ้นที่ความลึกประมาณ 200-250 กิโลเมตรจากพื้นผิวโลก ภายใต้ความร้อนที่อุณหภูมิสูงกว่า 2,200 องศาฟาเรนไฮต์ ได้รับแรงดันที่สูงมากกว่า 700,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว และได้ถูกแมกมา (Magma) ดันขึ้นมายังผิวโลกอย่างฉับพลันจากการระเบิดของภูเขาไฟ โดยเพชรจะฝังอยู่ในหินอัคนีที่เรียกว่า “คิมเบอร์ไลต์ (Kimberlite)” เป็นตัวนำเพชรขึ้นมาสู่ผิวโลกเคลื่อนผ่านชั้นเปลือกโลกขึ้นมาเป็นแนวตรงผ่านท่อวงรีที่มีลักษณะเป็นปล่องคล้ายกับปล่องภูเขาไฟเรียกว่า Kimberlite Pipe

เพชรแท้จากปฎิบัติการ (Lab-Grown Diamond) หรือ เพชรที่สังเคราะห์ในห้องปฎิบัติการเกิดจากธาตุคาร์บอนที่ผ่านกระบวนการเพาะเพชรในห้องปฎิบัติการด้วยเทคโนโลยีการจำลองกระบวนการของการเกิดเพชรตามธรรมชาติ ซึ่งมี 2 กระบวนการในการเพาะเพชรขึ้นมา ได้แก่
- High Pressure-High Temperature (HPHT) กระบวนการสังเคราะห์ด้วยการใช้ความดันและความร้อนสูงเป็นการจำลองสภาพแวดล้อมในการเกิดขึ้นตามธรรมชาติของเพชรที่เกิดขึ้นใต้เปลือกโลก ใช้เมล็ดเพชรขนาดเล็กตั้งต้นวางในคาร์บอน แล้วให้ความร้อนและแรงดันที่สูงจนคาร์บอนด์บริสุทธิ์ละลายและเริ่มก่อตัวเป็นเพชรรอบๆ เมล็ดเพชรตั้งต้น
- Chemical Vapor Deposition (CVD) กระบวนการปฏิกิริยาการสะสมไอเชิงเคมี เป็นกระบวนการที่ใช้ในการสร้างเพชรเกรดอัญมณี คือการวางเมล็ดเพชรตั้งต้นในระบบปิดแล้วเติมก๊าซคาร์บอนที่มีความบริสุทธิ์สูงเข้าไปในห้องควบคุม ถูกทำให้ร้อนจนแตกตัวออกเป็นไอออนและกลายเป็นพลาสมา อะตอมของคาร์บอนเหล่านี้เมื่อสัมผัสกับพื้นผิวซับสเตรตของเพชรและสร้างชั้นขึ้นจนทำให้เกิดผลึกเพชรดิบ กระบวนการนี้จะใช้เวลาประมาณ 10 สัปดาห์

ทำไม “เพชรที่สังเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ” จึงได้รับความนิยมเพิ่มมากขึ้น?
การเติบโตของอุตสาหกรรมเพชร LGD ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อการค้าเพชรธรรมชาติ เนื่องจากการทำตลาดของเพชร LGD มุ่งเน้นสร้างคุณค่าผ่านในการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ใช่เพชรแห่งความขัดแย้ง (Conflict Diamond) ซึ่งตรงตามความนิยมของผู้บริโภคในยุคปัจจุบัน ทำให้เพชร LGD ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างมาก จนปัจจุบันเริ่มมีผู้ผลิตเครื่องประดับนำเพชร LGD มาใช้ในการผลิตในเครื่องประดับแท้ รวมไปถึงเครื่องประดับที่ใช้ในงานแต่งงานมากขึ้นทั้งในอเมริกา และยุโรป โดยแนวโน้มดังกล่าวได้สร้างแรงกดดันต่ออุตสาหกรรมเพชรธรรมชาติเป็นอย่างมากที่มีความเสี่ยงจะสูญเสียฐานผู้บริโภคสำคัญกลุ่มนี้ที่เปลี่ยนไปใช้เครื่องประดับเพชร LGD แทน เนื่องจากเพชร LGD มีคุณสมบัติไม่แตกต่างจากเพชรธรรมชาติแต่มีราคาที่ถูกกว่ามาก และถูกนำไปผสมกับเพชรแท้ธรรมชาติในทำเครื่องประดับ ดังนั้นในการซื้อเพชรทุกครั้ง หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการเพชรแท้ธรรมชาติเท่านั้นควรถามหาใบรับรองของเพชร และซื้อจากร้านค้าที่ได้รับการรับรองเพื่อป้องกันเจอเพชร LGD

เราจะหาข้อมูลที่น่าเชื่อถือเกี่ยวกับ “เพชรที่สังเคราะห์ในห้องปฎิบัติการ” ได้อย่างไร?
สำหรับผู้ที่มีอาชีพซื้อขายเพชรมือใหม่และมือโปรทั้งหลาย ผู้ที่มีความสนใจที่จะซื้อเพชรเพื่อสะสม หรือแม้กระทั่งนักอัญมณี อาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเจอเพชร LGD ที่มีจำหน่ายปะปนอยู่ในท้องตลาดเป็นจำนวนมาก และผู้สนใจที่จะศึกษาเรื่องราวของเพชร LGD มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอัพเดทข้อมูลของเพชร LGD เพิ่มเติม ซึ่งหากท่านใดกำลังมองหาแหล่งข้อมูลเพชร LGD ที่น่าเชื่อถือได้ หนังสือ Laboratory-Grown Diamonds: Information Guide to HPHT-Grown and CVD-Grown Diamonds (3rd. Edition) เป็นหนึ่งในหนังสือที่คุณต้องมีไว้อ่านอย่างแน่นอน

คัมภีร์ของคนรักเพชร LGD
หนังสือ Laboratory-Grown Diamonds: Information Guide to HPHT-Grown and CVD-Grown Diamonds คู่มือสำหรับนักอัญมณีศาสตร์และผู้สนใจในเรื่องราวเชิงลึกของ “เพชรที่เพาะในห้องปฎิบัติการ” และวิธีการตรวจสอบเพชร LGD โดยเล่มนี้เป็นฉบับพิมพ์ครั้งที่3 ได้อัปเดทเนื้อหาเพิ่มเติมจากฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 เมื่อปี 2007 โดยส่วนแรกของหนังสือจะให้ข้อมูลย้อนหลังและทบทวนวิธีการสองวิธีที่ใช้ในการผลิตเพชรในห้องปฏิบัติการ อันได้แก่ กระบวนการสังเคราะห์ด้วยการใช้ความดันและความร้อนสูง (HPHT) และกระบวนการปฏิกิริยาการสะสมไอเชิงเคมี (CVD) ผู้เขียนได้เรียบเรียงเนื้อหาที่ความซับซ้อนของวิธีการเพาะเพชรในห้องปฏิบัติการให้เข้าใจง่าย ตั้งแต่กระบวนการเพาะเพชร เครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็นต่างๆ รวมถึงวิธีการตรวจสอบ การระบุและติดตามเพชร LGD นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเติมเนื้อหาเกี่ยวกับวิทยาการความก้าวหน้าของผลการวิจัยวิธีการสังเคราะห์เพชรแบบใหม่และเทคนิคการวิเคราะห์เพชรขั้นสูงที่หาไม่ได้จากหนังสือเล่มอื่น นอกจากนี้ยังนำเสนอภาพรวมเกี่ยวกับการเติบโตของอุตสาหกรรมการผลิตเพชร CVD รวมไปถึงเครื่องมือในการคัดกรองที่มาของเพชรอีกด้วย

เป็นหนังสือเพียงเล่มเดียวที่นำเสนอข้อมูลเชิงลึกของ “เพชรที่สังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ” ที่ถูกพูดถึงมากที่สุดในขณะนี้ และยังเป็นหนังสือที่ติดอันดับหนังสือขายดีที่จำหน่ายไปแล้วกว่า 3,000 เล่มทั่วโลก เขียนโดย Branko Deljanin และ Dusan Simic นักอัญมณีศาสตร์และนักวิจัยที่มีประสบการณ์มากกว่า 50 ปี และได้รับการยอมรับในระดับสากลว่าเป็นผู้ที่เชี่ยวชาญในการตรวจสอบและวิจัยเพชรธรรมชาติที่ผ่านการปรับปรุงคุณภาพและเพชรที่เพาะจากห้องปฏิบัติการและมีบทความทางวิชาการด้านเพชรที่ได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารมากกว่า 100 บทความ

หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือที่นำเสนอข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นต่อการบ่งบอกลักษณะของ “เพชรที่สังเคราะห์ในห้องปฏิบัติการ” หรือ Laboratory Grown Diamond มีเนื้อหาที่ครอบคลุมทุกเรื่องที่ทุกคนที่สนใจเพชรในห้องปฏิบัติการต้องรู้ พร้อมแหล่งข้อมูลอ้างอิงที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ มีเนื้อหาที่เข้มข้น ครอบคลุมประเด็นสำคัญ ทุกเรื่องราวของเพชร LGD ที่ครบจบในเล่มเดียว เหมาะสำหรับอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่ชื่นชอบเพชร ผู้ที่ซื้อขายเพชร หรือทำธุรกิจเกี่ยวกับเพชรไม่ควรพลาด

Title: Laboratory-grown diamonds : information guide to HPHT-grown and CVD-grown diamonds
Author: Branko Deljanin and Dusan Simic
Publisher: Gemmological Research Industries Inc.
Language : English
LC Call No.: TP 873.5.D5 D4 2020
Collection: Diamonds
Read More: https://elibrary.git.or.th/book-detail/3382

 


เพชรพลอย อัญมณีแห่งความงาม 

จากก้อนหินที่ดูไม่มีราคา สู่อัญมณีล้ำค่าที่ผู้คนอยากไขว่คว้ามาครอบครอง แต่กว่าจะมาเป็นอัญมณีที่ออกมาสวยงดงามอย่างที่เราเห็นกันจะต้องผ่านขั้นตอนอะไรบ้างนั้น หนังสือเล่มนี้จะทำให้คุณได้ใกล้ชิดและเข้าถึง "โลกอัญมณี" ได้ในทุกแง่มุม...

หนังสือ “เพชรพลอย อัญมณีแห่งความงาม” เล่มนี้ เป็นผลงานคุณภาพจากหนังสืออัญมณีชุดที่ 8 ของ "มณิขจิต" นักเขียนผู้ที่คร่ำหวอดอยู่ในวงการอัญมณีมาอย่างยาวนาน และเป็นที่ยอมรับในแวดวงนักอ่าน ที่จะพาทุกท่านไปสัมผัสเรื่องราวและความงดงามอันเป็นอมตะของอัญมณีที่ซ่อนเร้นอยู่ในโลกใบนี้ในทุกแง่มุม โดยผู้เขียนได้ตั้งใจที่จะเผยแพร่ความรู้ทางด้านวิชาการเกี่ยวกับอัญมณีให้กับผู้อ่านได้ศึกษา ผู้อ่านจะได้เรียนรู้เรื่องราวและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวของ "อัญมณี" ที่ได้รับความนิยมหลากหลายชนิด ทั้งเพชรพลอยที่เป็นแร่รัตนชาติ รวมถึงอัญมณีอื่นๆ ที่ได้จากพืชและสัตว์ จำพวกอำพันและไข่มุก รวมถึงอัญมณีเลียนแบบ ซึ่งเนื้อหาภายในเล่ม มีเรื่องราวที่น่าสนใจดังนี
     - แร่ที่เป็นอัญมณีได้นั้นต้องมีคุณสมบัติอย่างไร?
     - การเลือกซื้อเพชรพลอยดีมีคุณภาพจะต้องดูอะไรบ้าง?
     - ความนิยมอัญมณีของชาวอียิปต
     - ความนิยมอัญมณีของชาวจีน
     - ความนิยมอัญมณีของชาวอินเดี
     - โลกของอัญมณี
     - เพชรพลอยคู่แผ่นดิน
     - เปิดโลกอัญมณีงาม
     - มณีนพรัตน์
     - เพชร ประกายแห่งดวงดาว
     - ทับทิม ราชาแห่งอัญมณี

หนังสือเล่มนี้ยังได้เผยเรื่องราวศิลปะแห่งความงดงามของอัญมณีไว้ด้วยเนื้อหาและภาพให้น่าติดตามเป็นอย่างยิ่ง สำหรับผู้ที่รัก “อัญมณี” และผู้สนใจทั่วไป ที่กำลังมองหาหนังสือสักเล่มที่จะทำให้คุณได้มีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติด้านต่างๆ ของเพชรพลอยได้ดียิ่งขึ้น ด้วยภาพประกอบที่มีให้มาอย่างจัดเต็ม เนื้อหาที่ครบครัน เข้าใจง่าย หนังสือเล่มนี้เป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องราวของ “อัญมณี” ไม่ควรพลาดที่จะต้องหามาไว้อ่าน

หากท่านใดสนใจอ่านหนังสือเล่มนี้ได้ที่: https://elibrary.git.or.th/book-detail/492 หรือสมัครอ่าน eBook, eMagazine, eArticle และสื่อออนไลน์อื่นๆ ได้จาก GIT eLibrary

เรื่อง: เพชรพลอย อัญมณีแห่งความงาม
ผู้แต่ง: มณิขจิต
สำนักพิมพ์: มติชน
LC Call No.: TS 752 .ม34 2554
Collection: Coloured Stone
Read More: https://elibrary.git.or.th/book-detail/492

 


โครงการปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย: การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น 

อัตลักษณ์เครื่องประดับของไทย จะทำอย่างไรให้ดังไกลระดับโลก? การนำเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต อัตลักษณ์เชิงช่างของชุมชนจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัยมาผสมผสานกับปัจจัยด้านพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เป็นกลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ และการคาดการณ์กระแสนิยมเครื่องประดับสำหรับปี 2020 จากหนังสือ Jewellery + Forecasting Trendbook 2020+ ก่อให้เกิด “อัตลักษณ์ใหม่” ของเครื่องประดับไทยที่มีความสวยงาม โดดเด่น และมีรูปแบบที่ร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น

โครงการวิจัยเรื่อง “ปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย: การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น” ได้นำเสนอแนวทางที่น่าสนใจเป็นอย่างมากในการพัฒนางานออกแบบอัตลักษณ์ของเครื่องประดับท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย นั่นก็คือ “การทำให้เกิดลูกผสม” ที่เป็นการผสมผสานทางวัฒนธรรมระหว่างวัฒนธรรมดั้งเดิมกับอิทธิพลวัฒนธรรมสมัยใหม่ และการคาดการณ์กระแสนิยมเครื่องประดับโลกสำหรับปี 2020 จากหนังสือ Jewellery + Forecasting Trendbook 2020+ ทำให้เกิดอัตลักษณ์ใหม่ของเครื่องประดับวิสาหกิจชุมชนสุรินทร์และสุโขทัย เกิดเป็นนวัตกรรมทางวัฒนธรรมโดยการใช้อัตลักษณ์อันโดดเด่นในจังหวัดมาปรับใช้ในการออกแบบเครื่องประดับให้มีความสวยงามและร่วมสมัยมากยิ่งขึ้น ซึ่งความน่าสนใจของเนื้อหาภายในเล่มมีดังนี้
     - การสำรวจและเก็บรวบรวมข้อมูล วัฒนธรรม เอกลักษณ์และภูมิปัญญาจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย
     - แนวทางการสร้างสรรค์และพัฒนาเครื่องประดับภายใต้แนวคิด “การทำให้เกิดลูกผสม หรือ Hybridization” โดยการวิเคราะห์ปัจจัยใหม่และปัจจัยเดิมของวัฒนธรรมในจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย
     - การกำหนดแนวทางในการพัฒนาวิธีการออกแบบเครื่องประดับ
     - อัตลักษณ์ใหม่ของเครื่องประดับสำหรับผู้ประกอบการวิสาหกิจชุมชนสุรินทร์และสุโขทัย
     - แนวโน้มและการคาดการณ์กระแสแฟชั่นเครื่องประดับสำหรับปี 2020+ หนังสือ Jewellery + Forecasting Trendbook 2020+
     - การฝึกอบรมการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับร่วมสมัยเชิงวัฒนธรรม ให้กับผู้ประกอบการท้องถิ่นหรือวิสาหกิจชุมชนเครื่องประดับท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย
     - การผลิตชิ้นงานเครื่องประดับและการออกแบบบรรจุภัณฑ์
โดยงานวิจัยเล่มนี้ยังมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นการยกระดับความสามารถในการแข่งขันและขยายช่องทางการตลาดของธุรกิจเครื่องประดับวิสาหกิจชุมชนจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย เพื่อให้เป็นเศรษฐกิจสร้างสรรค์ทั้งการออกแบบ การผลิตและการตลาด ด้วยอัตลักษณ์ของการออกแบบเครื่องประดับร่วมสมัยเชิงวัฒนธรรม

นอกจากนี้ยังเป็นโครงการวิจัยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการทำงานร่วมกับวิสาหกิจชุมชนฯ ให้เกิดผลสำเร็จในเชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรม ให้คนในชุมชนมีฐานความรู้ ความชำนาญและความคิดสร้างสรรค์ ในการต่อยอดสู่การสร้างนวัตกรรมทางวัฒนธรรมจากงานวิจัยเพื่อสร้างตราสินค้าใหม่จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของจังหวัดสุรินทร์และสุโขทัย เสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตต่อชุมชนท้องถิ่น อันจะนำไปสู่การสร้างคุณค่าทางวัฒนธรรมและมูลค่าทางเศรษฐกิจต่อชุมชนและประเทศ ที่มีพื้นฐานอยู่บนการพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมที่ยั่งยืน

หากท่านใดสนใจอ่านงานวิจัยเล่มนี้ได้ที่: https://elibrary.git.or.th/book-detail/2508 หรือสมัครอ่าน eBook, eMagazine, eArticle และสื่อออนไลน์อื่นๆ ได้จาก GIT eLibrary

เรื่อง: โครงการปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัตลักษณ์เครื่องประดับไทยร่วมสมัย: การพัฒนาอัตลักษณ์เครื่องประดับไทยเพื่อพัฒนาธุรกิจด้านเครื่องประดับเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผู้แต่ง: ทวีศักดิ์ มูลสวัสดิ์ และคณะ
สำนักพิมพ์: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Collection: Research & Thesis
Read More: https://elibrary.git.or.th/book-detail/2508

สามารถสืบค้นหนังสือได้ที่ SEARCH ON OPAC ได้จาก https://elibrary.git.or.th/ หรือเข้ามาใช้บริการอ่านหนังสือได้ที่​ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ​ ตั้งอยู่ที่​ชั้น​ 1​ อาคารไอทีเอฟ​ ทาวเวอร์​ ถนนสีลม​ เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์​ เวลา​ 08.30-16.30 น.​ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์​ ​และวันหยุดนักขัตฤกษ์​

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Accept