BOOK REVIEW: MAY 2022 BOOK REVIEW: MAY 2022
BOOK REVIEW: MAY 2022

GIT LIbrary Admin

 09 Jun 2022   1102

เรื่องน่ารู้...อัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน

คุณรู้หรือไม่? ว่าแหล่งชอปปิงสินค้าอัญมณีและเครื่องประดับของประเทศในอาเซียนมีที่ไหนบ้าง? หรือถ้าอยากรู้จักคำว่า "อัญมณี" "เพชร" "ทับทิม" หรือพลอยสีชนิดต่างๆ ในภาษาอาเซียนนั้นเรียกว่าอะไร? หนังสือเล่มนี้มีคำตอบ...

“เรื่องน่ารู้...อัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน” หนังสือเล่มเล็กๆ ที่อัดแน่นไปด้วยองค์ความรู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับในแง่มุมต่างๆ ของทุกประเทศ ทั้งยังได้รวบรวมคำศัพท์น่ารู้ด้านอัญมณีและเครื่องประดับในภาษาอาเซียนเอาไว้อย่างมากมาย

เป็นเสมือนคู่มือนักเดินทางพาไปเรียนรู้ถึงความคิด ความเชื่อ ที่สะท้อนเรื่องราวผ่านวิถีชีวิตประชาชนในอาเซียน ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการแต่งกาย ขนบธรรมเนียม ประเพณี วัฒนธรรมต่างๆ เช่น วัฒนธรรมการแต่งงานและเครื่องประดับที่ใช้ รวมไปถึงรูปแบบเครื่องประดับและตราสินค้าท้องถิ่น อันสามารถเชื่อมโยงไปสู่เรื่องพฤติกรรมการบริโภคอัญมณีและเครื่องประดับของผู้คนในแต่ละประเทศได้ ซึ่งเป็นข้อมูลที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการ นักธุรกิจ และผู้ที่สนใจทั่วไป เกิดความเข้าใจในประเทศเพื่อนบ้านในอาเซียนอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การขยายโอกาสทางการค้าอัญมณีและเครื่องประดับในภูมิภาคอาเซียนต่อไปได้ โดยเนื้อหาในเล่มประกอบด้วย..
- ทำความรู้จักประเทศในอาเซียน
- ศัพท์อัญมณีและเครื่องประดับในภาษาอาเซียน (กัมพูชา, อินโดนีเซีย, ลาว, มาเลเซียและบรูไน, เมียนมาร์, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และเวียดนาม)
- วัฒนธรรมการแต่งกาย
- วัฒนธรรมการแต่งงาน
- รูปแบบเครื่องประดับและตราสินค้าท้องถิ่น
- ย่านการค้าอัญมณีและเครื่องประดับ

Title: เรื่องน่ารู้...อัญมณีและเครื่องประดับในอาเซียน
Author: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
LC Call No: HD 9747.A785 ศ57 2558
Collection: Marketing


แบบจำลองธุรกิจสำหรับธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีจากประสบการณ์ตรง

จากประสบการณ์การทำงานตลอดระยะเวลากว่า 30 ปีของ ดร. วิบูลย์ ศรีสุรินทร์ ที่ปรึกษา สำนักงานประธานกรรมการบริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด (มหาชน) ผู้คร่ำหวอดอยู่ในแวดวงอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับมาอย่างยาวนานได้ถ่ายทอดแนวคิดการบริหารเชิงกลยุทธ์ผ่านหนังสือ “แบบจำลองธุรกิจสำหรับธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีจากประสบการณ์ตรง” ที่ได้บอกเล่าในทุกขั้นตอนการทำงานตลอดห่วงโซ่อุปทาน ตั้งแต่การทำเหมืองทอง เหมืองพลอย โรงเจียระไนพลอย โรงงานผลิตจิวเวลรี่ บริษัทจัดจำหน่ายในต่างประเทศ ธุรกิจค้าปลีกภายในประเทศ ตลอดจนการร่วมทุนค้าทองแท่งและเงินเม็ด ได้ถูกกลั่นกรองมาเป็นเนื้อหาที่อัดแน่นด้วยองค์ความรู้ทางธุรกิจให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีฯ เป็นอย่างมาก เนื่องจากผู้เขียนได้มีโอกาสทำงานให้กับกลุ่มบริษัทในรูปธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับครบวงจร และในหลายอุตสาหกรรมย่อย ซึ่งแต่ละธุรกิจมีความแตกต่างกันมากในเรื่องของเป้าหมาย การดำเนินงาน และความเสี่ยงภายใต้หลังคากลุ่มบริษัทเดียวกัน ปัญหาที่พบคือ อะไรคือการบริหารภาพรวมให้เกิดความสมดุลยระหว่างกระแสเงินสดและอัตราผลตอบแทนของกลุ่มบริษัทฯสูงสุด?

หนังสือ “แบบจำลองธุรกิจสำหรับธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีจากประสบการณ์ตรง” บอกอะไรเราบ้าง?
หลักการคิดค้นกลยุทธ์สำหรับธุรกิจเครื่องประดับอัญมณี ที่เป็นการถ่ายทอดแนวคิดและกลไกการบริหารเชิงกลยุทธ์จากประสบการณ์ทำงานกว่า 30 ปีในธุรกิจ เพื่อให้ผู้อ่านได้นำไปใช้เป็นแนวทางในการคิดค้นกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นแบบฉบับของตนเอง

ประสบการณ์ตรงของผู้เขียนในหนังสือเล่มนี้คืออะไร?
คำว่า "ประสบการณ์ตรง" ของผู้เขียนนั้น ไม่ได้หมายความถึง ประสบการณ์ในการทำธุรกิจของผู้เขียน
ว่าประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวอย่างไรบ้างในช่วงที่ผ่านมา? แต่เป็นการศึกษาพัฒนาการในห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมไปถึงการศึกษาแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นในอนาคตของอุตสาหกรรมว่าจะดำเนินต่อไปอย่างไร โดยอาศัยประสบการณ์จากการทำงานนำมาวิเคราะห์ถึงการเปลี่ยนแปลงไปของอุตสาหกรรม

แนวคิดและกลไกของ Business Model ของหนังสือเล่มนี้คืออะไร?
“Business Model” คำคุ้นหูที่ใครหลายๆ คนอาจเข้าใจว่า เป็นขั้นตอนการดำเนินธุรกิจที่คิดค้นขึ้นเฉพาะสำหรับกิจการซึ่งบางครั้งนำไปใช้ร่วมกับการดำเนินแผนกลยุทธ์ด้วย แต่ในความเป็นจริง คำๆ นี้ยังไม่มีการสรุปโดยนักวิชาการร่วมกันในระดับสากลว่าคืออะไร? แต่สำหรับหนังสือเล่มนี้ ความหมายของคำว่า “Business Model” ก็คือ องค์ความรู้ที่เป็นกรอบคิดให้ผู้อ่านได้นำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการคิดค้นกลยุทธ์ธุรกิจที่เป็นแบบฉบับของตนเอง แต่ไม่ใช่เป็นการเสนอกลยุทธ์ของธุรกิจว่าให้คุณทำธุรกิจอย่างไร?

แนวทางคิดค้นกลยุทธ์ที่พบเห็นบ่อยๆ ต่างจากแนวคิดหนังสือเล่มนี้อย่างไร?
หนังสือเล่มนี้ใช้การวิเคราะห์เชิงระบบ เป็นการศึกษาเฉพาะรายอุตสาหกรรมตลอดห่วงโซ่อุปทานที่พัฒนาเป็นกรอบคิดแสดงไว้ในรูปแบบจำลองธุรกิจตามประเภทของการประกอบธุรกิจรูปแบบต่างๆ เช่น OEM ODM OBM ร้านค้าปลีก ขายออนไลน์ ฯลฯ ผู้ใช้สามารถหยิบแต่ละแบบจำลองที่ตนสนใจทำธุรกิจมาเป็นกรอบคิดค้นกลยุทธ์ให้เป้าหมายที่กำหนดบรรลุผลขณะเดียวกันประเมินทรัพยากรที่จำเป็นใช้ในการดำเนินการตามแผนกลยุทธ์นั้นจากแผนธุรกิจที่ได้จากการแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนปฏิบัติการโดยหนังสือได้ยกกรณีตัวอย่าง (case method) ที่สมมุติขึ้นตั้งแต่แนวคิดเริ่มโครงการถึงการประเมินความเป็นไปได้ของโครงการให้ไว้เป็นแนวทางปฏิบัติ

หลักใหญ่ใจความของหนังสือเล่มนี้คืออะไร?
บทที่ 1-2 การศึกษาห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมฯด้วยวิธีเชิงระบบเพื่อค้นหาปัจจัยที่ใช้เป็นกรอบกลยุทธ์
บทที่ 3-4 การสร้างแบบจำลองธุรกิจตามการทำธุรกิจรูปแบบต่างๆเพื่อใช้เป็นกรอบกลยุทธ์คิดค้นกลยุทธ์
บทที่ 5-6 การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนธุรกิจประกอบด้วยแผนการตลาด ปฏิบัติการ และการเงินเพื่อประเมินความเป็นไปได้

ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้าง?
- หลักคิดการบริหารเชิงระบบและแนวทางคิดค้นกลยุทธ์ธุรกิจ
- ทราบถึงพัฒนาการของอุตสาหกรรมฯ ตลอดห่วงโซ่อุปทาน
- องค์ความรู้ด้านการตลาดของการค้าเครื่องประดับอัญมณี
- การแปลงแผนกลยุทธ์เป็นแผนธุรกิจและกลไกควบคุมงบประมาณ
- ความเห็นของผู้รู้ในอุตสาหกรรมเครื่องประดับเกี่ยวกับโควิด-19 ที่รวบรวมขึ้น

Business Model ของธุรกิจอัญมณีและเครื่องประดับที่ไม่มีตำราเรียนเล่มไหนเขียน
สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจจะเข้ามายังอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ หรืออยากมีธุรกิจด้านอัญมณีและเครื่องประดับเป็นของตนเอง พลาดไม่ได้เลย กับหนังสือเล่มนี้ “แบบจำลองธุรกิจสำหรับธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีจากประสบการณ์ตรง” ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้เทคนิค และกลยุทธ์ต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี 

Title: แบบจำลองธุรกิจสำหรับธุรกิจเครื่องประดับอัญมณีจากประสบการณ์ตรง
Author: วิบูลย์ ศรีสุรินทร์
Publisher: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง
LC Call No.: HD 9747.A2 ว35 2564
Collection: Research & Thesis


การบูรณาการระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติกับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM) สำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีโลหะผงวิทยาโลหะมีค่า

เราสามารถลดต้นทุนการผลิตเครื่องประดับ เพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของชิ้นงานเครื่องประดับ และลดปัญหาของเสียที่เกิดจากกระบวนการหล่อแบบ Lost Wax Casting หรือ Investment Casting ได้อย่างไร?

โครงการวิจัยเรื่อง "การบูรณาการระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติกับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM) สำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีโลหะผงวิทยาโลหะมีค่า" โดยงานวิจัยเล่มนี้ได้นำเสนอการบูรณาการกระบวนการออกแบบเครื่องประดับสำหรับกระบวนการขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยการฉีดขึ้นโลหะ (Metal Injection) โดยใช้วัสดุโลหะผง หรือกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูปผงโลหะสำหรับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับ มุ่งเน้นการออกแบบเพื่อการผลิต โดยคำนึงถึงเงื่อนไขและข้อจำกัดในการออกแบบเครื่องประดับและการออกแบบแม่พิมพ์ รวมถึงข้อจำกัดของกรรมวิธีการฉีดขึ้นรูปผงโลหะด้วย MIM และประยุกต์ใช้ระเบียบวิธีไฟไนท์อิลิเมนท์ในการสร้างแบบจำลองการฉีดขึ้นรูป สามารถช่วยวิเคราะห์ข้อบกพร่องที่อาจจะเกิดขึ้นบนชิ้นงาน และการออกแบบแม่พิมพ์

โดยผลการวิจัยพบว่า สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมคุณภาพของชิ้นงานเครื่องประดับ และลดปัญหาของเสียที่เกิดจากกระบวนการหล่อแบบ Lost Wax Casting หรือ Investment Casting เช่น การเกิดการหดตัว และการเกิดรูพรุน และลดปริมาณการใช้วัสดุมีค่า ส่งผลให้ต้นทุนโดยรวมในการผลิตเครื่องประดับลดลง กระบวนการฉีดขึ้นรูปผงโลหะ MIM มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิต (รวมค่าวัสดุเงินและค่าวัสดุสิ้นเปลือง) ต่ำกว่าของกระบวนการหล่อ ประมาณร้อยละ 35 ส่วนระยะเวลาในการผลิต ไม่แตกต่างกันมากหนักในปริมาณการผลิต 1,000 ชิ้น หากปริมาณการผลิตสูงขึ้น กระบวนการฉีดขึ้นรูปผงโลหะ MIM มีแนวโน้มที่จะใช้ระยะเวลาน้อยกว่ากระบวนการหล่อ กระบวนการหล่อเครื่องประดับสามารถผลิตชิ้นงานเครื่องประดับที่มีความหลากหลายมากกว่า ส่วนกระบวนการฉีดขึ้นรูปผงโลหะ MIM เหมาะกับการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับที่มีลักษณะเรียบๆ ไม่ซับซ้อน และยิ่งปริมาณการผลิตมากขึ้น ยิ่งมีความคุ้มทุนกว่ากระบวนการหล่อเครื่องประดับ ทั้งนี้เพื่อเป็นทางเลือกในการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับให้กับอุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับของไทย ให้สามารถแข่งขันกับประเทศใน ASEAN ทางด้านต้นทุนการผลิต

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้คืออะไร?
บทที่ 1 ความสำคัญและที่มาของปัญหาที่ทำการวิจัย วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการวิจัย และแผนการดำเนินงานวิจัย
บทที่ 2 ระบบออกแบบอัตโนมัติ การฉีดขึ้นรูปผงโลหะ การออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผงโลหะ เทคโนโลยีโลหะผงวิทยาโลหะมีค่าสำหรับการผลิตชิ้นงานเครื่องประดับ และการทดสอบคุณภาพผิว ส่วนผสมและชนิดของ Binder
บทที่ 3 ทฤษฎีและกรอบแนวความคิดของโครงการวิจัย และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
บทที่ 4 ผลการดำเนินงานวิจัย
บทที่ 5 สรุปผลการดำเนินงานวิจัย

ผู้อ่านจะได้รับประโยชน์อะไรจากการอ่านหนังสือเล่มนี้บ้าง?
- วิธีการลดปัญหาของเสียที่เกิดจากกระบวนการหล่อแบบ Lost Wax Casting หรือ Investment Casting เช่น การเกิดการหดตัว และการเกิดรูพรุน
- การออกแบบชิ้นงานเครื่องประดับโดยอัตโนมัติ โดยใช้เทคนิคไวยกรณ์รูปร่างด้วยปลั๊กอิน Grasshopper บนโปรแกรมออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Rhinoceros 6.0
- กระบวนการฉีดขึ้นรูปผงโลหะ MIM

สำหรับผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในเรื่องของการออกแบบเครื่องประดับและการขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับ ไม่ควรพลาด!! กับโครงการวิจัยเรื่อง "การบูรณาการระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติกับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM) สำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีโลหะผงวิทยาโลหะมีค่า" ที่จะทำให้คุณได้เรียนรู้เทคนิคต่างๆ ที่สำคัญ ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้กับธุรกิจของคุณได้เป็นอย่างดี 

Title: การบูรณาการระบบออกแบบเครื่องประดับโดยอัตโนมัติกับการออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ฉีดขึ้นรูปผงโลหะ (MIM) สำหรับการฉีดขึ้นรูปชิ้นงานเครื่องประดับด้วยเทคโนโลยีโลหะผงวิทยาโลหะมีค่า
Author: สมลักษณ์ วรรณฤมล กีเยลาโรว่า และคณะ
Publisher: สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
Collection: Research & Thesis

สามารถสืบค้นหนังสือได้ที่ SEARCH ON OPAC ได้จาก https://elibrary.git.or.th/ หรือเข้ามาใช้บริการอ่านหนังสือได้ที่​ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับ​ ตั้งอยู่ที่​ชั้น​ 1​ อาคารไอทีเอฟ​ ทาวเวอร์​ ถนนสีลม​ เปิดให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์​ เวลา​ 08.30-16.30 น.​ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์​ ​และวันหยุดนักขัตฤกษ์​

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept