ผลลัพธ์จากการค้นด้วยคำว่า "อัญมณี--การเลือกซื้อ" พบ 108 รายการ

การพัฒนาเครื่องประดับเซรามิกเพื่อสร้างโอกาสทางการต..
การทำเหมืองพลอยในจังหวัดตราด
โครงการการพัฒนามาตรฐานห้องปฏิบัติการและมาตรฐานสินค..
โครงการปัจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมที่มีอิทธิพลต่ออัต..
ตัวแปรที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงปลอดภัยในการปฏิบัต..
GIT Gem&Jewelry Issue 6 (Nov-Dec 2012)
GIT Gem&Jewelry Issue 7 (Mar-Apr 2013)
GIT Gem&Jewelry Issue 8 (May-Jun 2013)
GIT Gem&Jewelry Issue 9 (Jul-Aug 2013)
GIT Gem&Jewelry Issue 11 (Jan-Feb 2014)
GIT Gem&Jewelry Issue 12 (May-Jun 2014)