ผลลัพธ์จากการค้นด้วยคำว่า "โบราณวัตถุ--สุพรรณบุรี" พบ 2 รายการ

อู่ทองที่รอการฟื้นคืน : ผ่านรอยลูกปัดและพระพุทธศาส..
ทองลายโบราณสุโขทัย