ผลลัพธ์จากการค้นด้วยคำว่า "Ancient -- Egypt" พบ 51 รายการ

Rubellite : tourmaline rouge
Gems & Gemology Vol. 21 Issue 2 (Summer 1985)
Gems & Gemology Vol. 22 Issue 1 (Spring 1986)
Gems & Gemology Vol. 11 Issue 7 (Fall 1964)
The Journal of gemmology Vol. 25 Issue 8 (October ..
Near Eastern Jewelry
Cameo Appearances
Treasure from Ancient Oceans
Mystical Metal
The Elite Roman Lifestyle
Golconda Magic