ผลลัพธ์จากการค้นด้วยคำว่า "Coloured Stone" พบ 2117 รายการ

InColor Issue 2 (Spring 2006)
InColor Issue 3 (Winter 2007)
InColor Issue 5 (Summer 2007)
Gems & Gemology Vol. 56 Issue 1 (Spring 2020)
Gems & Gemology Vol. 56 Issue 2 (Summer 2020)
Gems & Gemology Vol. 56 Issue 3 (Fall 2020)
Gems & Gemology Vol. 56 Issue 4 (Winter 2020)
Emerald modern gemmology
The Queen's Diamonds
Rubellite : tourmaline rouge
IDEX Magazine Vol. 30 Issue 352 (August 2015)