ผลลัพธ์จากการค้นด้วยคำว่า "Coloured Stone" พบ 1822 รายการ

Rubellite : tourmaline rouge
IDEX Magazine Vol. 30 Issue 352 (August 2015)
Gems&Jewellery Vol. 27 Issue 1 (Spring 2018)
Gems&Jewellery Vol. 27 Issue 2 (Summer 2018)
Gems&Jewellery Vol. 27 Issue 3 (Autumn 2018)
Gems&Jewellery Vol. 27 Issue 4 (Winter 2018)
The Journal of gemmology Vol. 36 Issue 1 (2018)
The Journal of gemmology Vol. 36 Issue 2 (2018)
The Journal of gemmology Vol. 36 Issue 3 (2018)
Gems & Gemology Vol. 54 Issue 1 (Spring 2018)
Gems & Gemology Vol. 54 Issue 2 (Summer 2018)