ผลลัพธ์จากการค้นด้วยคำว่า "GIA I GIA Field Gemology Project" พบ 3 รายการ

Rubies from Montepuez, Mozambique
Ruby rush in Zahemena National Park, Madagascar
Sri Lanka, the Gem Island