ผลลัพธ์จากการค้นด้วยคำว่า "Marilyn Jenkins; Manuel Keene" พบ 1 รายการ

Islamic Jewelry in The Metropolitan Museum of Art