ผลลัพธ์จากการค้นด้วยคำว่า "Quartz" พบ 42 รายการ

Gems & Gemology Vol. 52 Issue 1 (Spring 2016)
Gems & Gemology Vol. 30 Issue 1 (Spring 1994)
Gems & Gemology Vol. 17 Issue 3 (Fall 1981)
Gems & Gemology Vol. 18 Issue 4 (Winter 1982)
The Journal of gemmology Vol. 24 Issue 2 (April 19..
The Journal of gemmology Vol. 21 Issue 5 (January ..
The Journal of gemmology Vol. 22 Issue 2 (April 19..
Amethyst
Mined in the USA
A Gem of Many Names
American Gems