สถาบันอัญมณีเปิดคลัง GIT e-Library ให้ความรู้ออนไลน์ | NationTV22

Author : NationTV22

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที ดวงกมล เจียมบุตร ระบุ สถาบันอัญมณีฯ ได้พัฒนาระบบ GIT e-Library ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการออนไลน์ของห้องสมุด ให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดและทดลองเข้าใช้งานระบบ GIT e-Library เพื่ออ่านหนังสือและวารสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ได้ฟรีกว่า 2,000 aรายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

MARC INFORMATION

245 a : Title 
สถาบันอัญมณีเปิดคลัง GIT e-Library ให้ความรู้ออนไลน์ | NationTV22 
100 a : Author 
520 a : Description 
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที ดวงกมล เจียมบุตร ระบุ สถาบันอัญมณีฯ ได้พัฒนาระบบ GIT e-Library ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการออนไลน์ของห้องสมุด ให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดและทดลองเข้าใช้งานระบบ GIT e-Library เพื่ออ่านหนังสือและวารสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ได้ฟรีกว่า 2,000 aรายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
0 : Youtube VDO code 
v=U4PNYE1JyeE 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?