สถาบันอัญมณีเปิดคลัง GIT e-Library ให้ความรู้ออนไลน์ | NationTV22

Author : NationTV22

ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที ดวงกมล เจียมบุตร ระบุ สถาบันอัญมณีฯ ได้พัฒนาระบบ GIT e-Library ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการออนไลน์ของห้องสมุด ให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดและทดลองเข้าใช้งานระบบ GIT e-Library เพื่ออ่านหนังสือและวารสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ได้ฟรีกว่า 2,000 aรายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

MARC INFORMATION

245 a : Title 
สถาบันอัญมณีเปิดคลัง GIT e-Library ให้ความรู้ออนไลน์ | NationTV22 
100 a : Author 
520 a : Description 
ผอ.สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือจีไอที ดวงกมล เจียมบุตร ระบุ สถาบันอัญมณีฯ ได้พัฒนาระบบ GIT e-Library ห้องสมุดอัญมณีและเครื่องประดับของสถาบันฯ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการออนไลน์ของห้องสมุด ให้สามารถตอบสนองไลฟ์สไตล์ของผู้ใช้บริการในปัจจุบันมากขึ้น ซึ่งผู้ที่สนใจสามารถสมัครสมาชิกห้องสมุดและทดลองเข้าใช้งานระบบ GIT e-Library เพื่ออ่านหนังสือและวารสารด้านอัญมณีและเครื่องประดับออนไลน์ได้ฟรีกว่า 2,000 aรายการ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย 
0 : Youtube VDO code 
v=U4PNYE1JyeE 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept