ตลาดพลอยเมืองจันทบุรี

Author : MONO29 I Good Morning Thailand

เอาใจคนชื่นชอบในเครื่องประดับ โดยเฉพาะพลอยเม็ดงาม ซึ่งคุณลลิตวดี ตั้งสิริตระกูล จะพาไปบุกตลาดค้าพลอยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย

MARC INFORMATION

245 a : Title 
ตลาดพลอยเมืองจันทบุรี 
100 a : Author 
520 a : Description 
เอาใจคนชื่นชอบในเครื่องประดับ โดยเฉพาะพลอยเม็ดงาม ซึ่งคุณลลิตวดี ตั้งสิริตระกูล จะพาไปบุกตลาดค้าพลอยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย 
0 : Youtube VDO code 
p4NYSEgbwD8 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?