ตลาดพลอยเมืองจันทบุรี

Author : MONO29 I Good Morning Thailand

เอาใจคนชื่นชอบในเครื่องประดับ โดยเฉพาะพลอยเม็ดงาม ซึ่งคุณลลิตวดี ตั้งสิริตระกูล จะพาไปบุกตลาดค้าพลอยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย

MARC INFORMATION

245 a : Title 
ตลาดพลอยเมืองจันทบุรี 
100 a : Author 
520 a : Description 
เอาใจคนชื่นชอบในเครื่องประดับ โดยเฉพาะพลอยเม็ดงาม ซึ่งคุณลลิตวดี ตั้งสิริตระกูล จะพาไปบุกตลาดค้าพลอยที่มีชื่อเสียงที่สุดในประเทศไทย 
0 : Youtube VDO code 
p4NYSEgbwD8 

NO REVIEWS

  1. There are no reviews yet, why not be the first one?

We uses cookies to improve website performance. You can learn more about the use of cookies at Cookie Policy Setting Accept