หน้าหลัก

Customer Review

รศ. ดร. อุดมพร ชั้นไพบูลย์
รศ. ดร. อุดมพร ชั้นไพบูลย์ 02 April 2024
บรรณารักษ์สอบถามความต้องการของผู้ใช้ และเลือกหนังสือได้ตรงกับความต้องการอย่างมาก นอกจากนี้ยังแนะนำเพิ่มเติมให้ได้ละเอียดเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นความปราณีตในการทำงาน

บรรณารักษ์สอบถามความต้องการของผู้ใช้ และเลือกหนังสือได้ตรงกับความต้องการอย่างมาก นอกจากนี้ยังแนะนำเพิ่มเติมให้ได้ละเอียดเพิ่มมากขึ้น ถือเป็นความปราณีตในการทำงาน

external-site