หน้าหลัก

Coloring of Topaz by Coating and Diffusion Processes: An X-ray Photoemission Study of What Happens Beneath the Surface

195 2

ชื่อวารสาร : Gems & Gemology
วันที่เผยแพร่ : 06/2021
สำนักพิมพ์ : Gemological Institute of America Inc. (GIA)
หมวดหมู่ : Geology & Gemology
จำนวนหน้า : 7
พร้อมใช้งาน :