หน้าหลัก

Ruby, sapphire & emerald buying guide : how to evaluate, identify, select & care for these gemstones / Renee Newman

66 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : International Jewelry Publications
หมวดหมู่ : Coloured Stone Collection
จำนวนหน้า : 164 p. :col. ill. ;23 cm.
พร้อมใช้งาน :