หน้าหลัก

โครงการการเพิ่มศักยภาพทางการตลาด อุตสาหกรรมอัญมณีและเครื่องประดับขนาดกลางและขนาดย่อมตามแผนปรับโครงสร้างอุตสาหกรรม ระยะที่ 2 / นราศรี ไววนิชกุล หัวหน้าโครงการ ; ธนวรรณ แสงสุวรรณ นักวิจัย...[และคนอื่นๆ].

67 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : 1 เล่ม (หน้าไม่เรียงลำดับ) ;30 ซม.+ดิสเกตต์ 1 แผ่น (ฐานข้อมูลอัญมณี SME)
พร้อมใช้งาน :
external-site