หน้าหลัก

The theory and practice of goldsmithing / Erhard Brepohl ; translated by Charles Lewton-Brain ; edited by Tim McCreight.

92 1

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : Brynmorgen Press
หมวดหมู่ : Precious Metals Collection
จำนวนหน้า : xxii, 536 p. :ill., graphs ;26 cm
พร้อมใช้งาน :