หน้าหลัก

Greek gold from Hellenistic Egypt / Michael Pfrommer and Elana Towne Markus

120 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : J. Paul Getty Museum
หมวดหมู่ : Precious Metals Collection
จำนวนหน้า : xv, 74 p. :ill. (some col.) ;24 cm.
พร้อมใช้งาน :
external-site