หน้าหลัก

การศึกษาความเป็นไทยเพื่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ : รายงานผลการวิจัย / อรพินท์ พานทอง, สำนักงานกองทุนสนันสนุนการวิจัย และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. ภาควิชาการออกแบบอุตสาหกรรม

59 1

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : xviii, 352 หน้า :ภาพประกอบ ;30 ซม. +ซีดี-รอม 1 แผ่น (4 3/4 นิ้ว)
พร้อมใช้งาน :