หน้าหลัก

Precious stones : classification and description with 32 coloured plates / Verband der Edelstein

100 6

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : Diamantenindustrie
หมวดหมู่ : Coloured Stone Collection
จำนวนหน้า : 59 p. :col.ill ;30 cm.
พร้อมใช้งาน :
external-site