หน้าหลัก

Gem & jewelry pocket guide : a traveler's guide to buying diamonds, colored gems, Pearls, Gold and Platinum Jewelry / text & photographs by Renée Newman

73 2

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : International Jewelry Publications
หมวดหมู่ : Coloured Stone Collection
จำนวนหน้า : 156 p. :ill. (some col.) ;18 cm.
พร้อมใช้งาน :
external-site