หน้าหลัก

Refining precious metal wastes, gold--silver--platinum metals; a handbook for the jeweler, dentist and small refiner / by C. M. Hoke

115 5

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : Metallurgical Publishing
หมวดหมู่ : Precious Metals Collection
จำนวนหน้า : xiii, 362 p. :front., illus., diagrs. ; 24 cm
พร้อมใช้งาน :
external-site