หน้าหลัก

Vintage costume jewellery : a passion for fabulous fakes / Carole Tanenbaum and Puzant Apkarian

79 2

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : Antique Collectors' Club
หมวดหมู่ : Jewelry Design Collection
จำนวนหน้า : 223 p. :col.ill. ;22 cm.
พร้อมใช้งาน :