หน้าหลัก

Gem buyers guide to Thailand : how to select, negotiate and purchase gams in Thailand / Brett Wyatt and Anong Jompang

77 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : Jompang and Wyatt 2007
หมวดหมู่ : Coloured Stone Collection
จำนวนหน้า : ii-xiii, 172 p. :col. ill. ;25 cm.
พร้อมใช้งาน :