หน้าหลัก

Ruby, sapphire & emerald buying guide : how to identify, evaluate & select these gems / Renee Newman

88 4

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : International Jewelry Publications
หมวดหมู่ : Coloured Stone Collection
จำนวนหน้า : 187 p. :col. ill. ;23 cm.
พร้อมใช้งาน :
external-site