หน้าหลัก

Thinking jewellery : on the way towards a theory of jewellery = Schmuck Denken : unterwegs zu einer Theorie des Schmucks / Wilhelm Lindemann (ed.) & FH Trier / Idar-Oberstein ; [authers: Viola Altrichter ...].

91 2

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : Arnoldsche
หมวดหมู่ : Jewelry Design Collection
จำนวนหน้า : 350 p. : many ill. (partly col.) ; 25 cm.
พร้อมใช้งาน :
external-site