หน้าหลัก

โครงการพัฒนาฐานข้อมูลอุตสาหกรรมเชิงเปรียบเทียบเพื่อเพิ่มขีดความในการแข่งขันสาขาอุตสาหกรรมอัญมณี และเครื่องประดับ : รายงานการศึกษาฉบับสมบูรณ์

77 2

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : 2 เล่ม :ภาพประกอบ, แผนภูมิ ;30 ซม. +ซีดี-รอม 1 แผ่น (4 3/4 นิ้ว)
พร้อมใช้งาน :
external-site