หน้าหลัก

การศึกษาวิเคราะห์ศิลปะเครื่องประดับหยกของชนเผ่าเมารีประเทศนิวซีแลนด์ที่เก็บสะสมในพิพิธภัณฑ์โอคแลนด์ ประเทศนิวซีแลนด์ = An art analytical study of Maoris Jade Jewelry collected at Auckland Museum, New Zealand/ รัชวรรณ ใกล้ศิริ

76 2

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : [18], 215 หน้า : ภาพประกอบ, 30 ซม.
พร้อมใช้งาน :
external-site