หน้าหลัก

'Gems of heaven' : recent research on engraved gemstones in late antiquity, c. AD 200-600 / edited by Chris Entwistle and Noël Adams

80 3

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
สำนักพิมพ์ : British Museum
หมวดหมู่ : Jewelry Design Collection
จำนวนหน้า : x, 274 p. :ill. ;30 cm.
พร้อมใช้งาน :