หน้าหลัก

การเปรียบเทียบความแม่นยำในการพยากรณ์ราคาทองคำระหว่างแบบจำลองอารีมา การ์ชเอ็มและจีเจอาร์ = Accuracy Comparison in Gold Price Forecasting Models Among ARIMA, GARCH-M, E-GARCH and GJR / ดนัยรัตน์ คณารักษ์

77 4

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : (ก-ฐ), 107 หน้า :ภาพ, ตาราง ;30 ซม.
พร้อมใช้งาน :
external-site