หน้าหลัก

การพัฒนามาตรฐานอาชีพและการจัดระดับคุณวุฒิวิชาชีพช่างเครื่องประดับอัญมณี = The development of occupationalstandard and classification of Thai vocational qualification levels for jewelry craftsmen / เพิ่มสุข นิติสิงห์

95 4

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : (ก-ฉ), 375 หน้า :ตาราง ;30 ซม.
พร้อมใช้งาน :
external-site