หน้าหลัก

การวางแผนและจัดวางการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า : กรณีศึกษา โรงงานเครื่องประดับ = Production planning and scheduling for customer requirement : a case study the jewelry factory / นิธิมา ศรีพานิช

83 4

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : (ก-ฎ), 220 หน้า :ภาพประกอบ, ตาราง ; 30 ซม.
พร้อมใช้งาน :
external-site