หน้าหลัก

โครงการการศึกษาศักยภาพและโอกาสการเข้าถึงแหล่งกำเนิดวัตถุดิบอัญมณีในประเทศสมาชิกอาเซียน (กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ / จักรพันธ์ สุทธิรัตน์ หัวหน้าโครงการ ; พรมณี ขำเลิศ นักวิจัย ... [และคนอื่นๆ].

73 2

วันที่เผยแพร่ : 09/2023
หมวดหมู่ : Research & Thesis Collection
จำนวนหน้า : 2 เล่ม :ภาพประกอบสี, ตาราง ;30 ซม. +ซีดี-รอม 1 แผ่น (4 3/4 นิ้ว)
พร้อมใช้งาน :
external-site